ĐH Y Dược Hà Nội tuyển sinh ĐH liên thông hệ VLVH

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 (học tại Trường Đại học Y Hà Nội) như sau:

ĐH Y Hà Nội tuyển sinh ĐH liên thông ngành Điều dưỡng hệ VLVH năm 2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 (học tại Trường Đại học Y Hà Nội) như sau: Kế hoạch chi tiết xin xem file đính kèm -Tải file

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Đại học Y Hà Nội tư vấn trực tuyến về Tuyển sinh Đại học năm học 2018-2019

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo của Đại học Y Hà Nội sẽ đăng đàn đối thoại trực tuyến với các bạn học sinh, các bậc phụ huynh và các quý vị quan tâm, nhằm cung cấp những thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo của Đại học Y Hà Nội trong năm 2018-2019.

Để các bạn thí sinh có những lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích của mình, lựa chọn đúng những ngành mà xã hội đang có nhu cầu.

Nội dung buổi tư vấn trực tiếp :

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Điều dưỡng hình thức Vừa làm vừa học tại Phân hiệu Thanh Hóa năm 2018 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Một số công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác thi THPT Quốc Gia và Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo các công văn, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan công tác thi THPT Quốc Gia và Tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:

1. Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải file

2. Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 - Tải file

3. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 - Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải file

4. Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 - Tải file

5. Công văn số 898 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc rà soát cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 - Tải file

6. Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ - Tải file

7. Công văn số 897 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 - Tải file

Gửi nhận xét