Danh Sách Các Trường Công An Quân Đội Trên Cả Nước Mới Nhất

Danh sách toàn bộ các trường quân đội, công an trong toàn Quốc, chi tiết thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường cùng tin tức xét tuyển nguyện vọng 2 (nếu có)..Danh Sách Toàn Bộ Các Trường Công An, Quân Đội Trên Cả Nước Danh sách toàn bộ các trường công an, quân đội trên cả nước: các bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng trường về thông báo tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các nguyện vọng xét tuyển bổ sung (nếu có). Các trường Quân đội:

 Học viện Kỹ thuật Quân sự
   Học viện Quân Y
   Học viện Khoa học Quân sự
   Học viện Biên phòng
   Học viện Hậu cần
   Học viện Phòng không - Không quân
   Học viện Hải Quân
   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
    Trường Sĩ quan Lục quân 1
   Trường Sĩ quan Lục quân 2
   Trường Sĩ quan Pháo binh
   Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
   Trường Sĩ quan Đặc công
   Trường Sĩ quan Phòng Hóa
   Trường Sĩ quan Công binh
   Trường Sĩ quan Thông tin
   Trường Sĩ quan không quân
   Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
   Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich  
   Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng
   Học viện An ninh Nhân dân
   Học viện Cảnh sát Nhân dân
   Trường Đại học An ninh nhân dân
   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Gửi nhận xét