Danh Sách tổng hợp các khối thi, mã tổ hợp môn các khối thi Đại học

Để giúp các sĩ tử hiểu rõ hơn về các tổ hợp môn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, Tuyển Sinh Số đã tổng hợp lại danh sách các tổ hợp môn thi trong bài viết dưới đây. Hy vọng với danh sách các khối, tổ hợp môn xét tuyển đại học này sẽ giúp các bạn đưa ra những lựa chọn về ngành học và trường học phù hợp nhất.

STT

Khối thi

Bảng chi tiết định nghĩa khối

1

Khối A, B, C, D

Tổng hợp khối thi A, B, C, D

2

Khối A

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối A

3

Khối B

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối B

4

Khối C

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối C

5

Khối D

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối D

6

Khối H

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối H

7

Khối K

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối K

8

Khối M

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối M

9

Khối N

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối N

10

Khối R

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối R

11

Khối S

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối S

12

Khối T

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối T

13

Khối V

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối V

 

Gửi nhận xét