Danh sách Đại học, Học viện thuộc Quân đội, Công An

Những điểm cần lưu ý khi dự thi các trường Quân đội – Công an,Mọi thông tin, vướng mắc cần tư vấn về khối các trường Quân đội – Công an, các bạn học sinh có thể "Viết ý kiến" dưới bài viết này hoặc trao đổi tại đây.

 Học viện Kỹ thuật Quân sự
   Học viện Quân Y
   Học viện Khoa học Quân sự
   Học viện Biên phòng
   Học viện Hậu cần
   Học viện Phòng không - Không quân
   Học viện Hải Quân
   Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)
    Trường Sĩ quan Lục quân 1
   Trường Sĩ quan Lục quân 2
   Trường Sĩ quan Pháo binh
   Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
   Trường Sĩ quan Đặc công
   Trường Sĩ quan Phòng Hóa
   Trường Sĩ quan Công binh
   Trường Sĩ quan Thông tin
   Trường Sĩ quan không quân
   Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
   Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich  
   Trường Cao đẳng công nghiệp Quốc phòng
   Học viện An ninh Nhân dân
   Học viện Cảnh sát Nhân dân
   Trường Đại học An ninh nhân dân
   Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
   Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Gửi nhận xét