Danh sách tổng hợp các trường Cao Đẳng-CĐN Kv Miền Trung & Tây Nguyên

Ghi chú: Các trường Cao Đẳng,Cao Đẳng nghề có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

1. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
THANH HÓA

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa  
Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực  (*)
Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long (*)
Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh     (*)
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam  (*)
Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET
Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa
NGHỆ AN
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
Trường Cao đẳng Hữu Nghị  (*)
-Trường Cao đẳng Việt - Anh   (*)
HÀ TĨNH
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
QUẢNG BÌNH
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình
QUẢNG TRỊ
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị
THỪA THIÊN HUẾ
Trường Cao đẳng nghề số 23 - BQP
Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế
Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Trường Cao đẳng Y tế Huế
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
ĐÀ NẴNG
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng (*)
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Hoa Sen  (*)
Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi (*)
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
- Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Công nghệ (ĐH Đà Nẵng)
Trường Cao đẳng Lạc Việt   (*)
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Trường Cao đẳng Thương mại
Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam (*)
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V
Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng
- Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng  (*)
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng  (*)
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Trường Cao đẳng nghề Việt - Úc   (*)
QUẢNG NAM
Trường Cao đẳng THACO
Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
Trường Cao đẳng Phương Đông
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Trường Cao đẳng Tâm Trí
QUẢNG NGÃI
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
Trường Cao đẳng Cơ giới
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
BÌNH ĐỊNH
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ
Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Trường Cao đẳng Bình Định
PHÚ YÊN
Trường Cao đẳng nghề Phú Yên
Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
KHÁNH HÒA
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
NINH THUẬN
Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
BÌNH THUẬN
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận
Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
2. VÙNG TÂY NGUYÊN
ĐẮK LẮK

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên
Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk
GIA LAI
Trường Cao đẳng nghề Gia Lai
Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP
KON TUM
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
LÂM ĐỒNG
Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng
Trường Cao đẳng Y tế lâm Đồng
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Gửi nhận xét