Đào tạo Cấp chứng chỉ cho thuyền viên tàu cá, IMO (tổ chức Hàng hải Quốc tế)

Đặc điểm nghề cá tại Việt Nam với đa số ngư dân đều chủ yếu khai thác trên các tàu gõ loại nhỏ, các trang thiết bị khai thác và bảo đảm an toàn còn chưa được trang bị đầy đủ. Trước thực trạng trên, việc đào tạo các kỹ năng, kiến thức về hành hải của các thuyền viên trên tàu là điều vô cùng cần thiết.

Từ thực tế đó, IMO (tổ chức Hàng hải Quốc tế) đã ban hành các quy định an toàn quốc tế với mục đích góp phần giảm thiểu những thương vong tai nạn cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản, một trong các quy định đó là Công ước quốc tế STCW-F, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực canh cho thuyền viên tàu thuyền cá được thông qua tại hội nghị năm 1995 do IMO tổ chức bao gồm 74 đại diện từ các quốc gia và có hiệu lực vào ngày 29/05/2012.

Theo công ước này, tiêu chuẩn bắt buộc cho việc cấp chứng nhận và trực canh cho thuyền viên tàu cá bao gồm các Quy định:

Quy định 1 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với chứng nhận thuyền viên trực canh trên tàu cá dài 24 mét và hoạt động trong vùng biển không hạn chế

Quy định 2 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với chứng nhận sĩ quan phụ trách trực canh hành hải trên các tàu cá có chiều dài 24 mét và hoạt động trong vùng biển biển không hạn chế

Quy định 3 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc chứng nhận thuyền trưởng trên tàu cá có chiều dài 24 mét chiều dài và hoạt động trong vùng biển hạn chế

Quy định 4 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc chứng nhận sĩ quan phụ trách trực canh hành hải trên tàu cá có chiều dài 24 mét và hoạt động trên vùng biển hạn chế

Quy định 5 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc chứng nhận máy trưởng và máy hai của tàu cá được hỗ trợ bởi thiết bị động cơ đẩy chính công suất điện năng 750 kW hoặc hơn.

Quy định 6 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc chứng nhận sỹ quan phụ trách hoặc thực hiện nhiệm vụ thông tin vô tuyến trên tàu cá

Quy định 7 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc để đảm bảo sự thành thạo và cập nhật kiến thức cho thuyền viên trực canh, sỹ quan và sỹ quan máy

Quy định 8 - Yêu cầu tối thiểu bắt buộc đảm bảo sự thành thạo và cập nhật kiến thức cho sỹ quan vô tuyến điện GMDSS.

- Thuyền, máy trưởng hạng nhỏ: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính tàu cá có công suất từ 20CV đến dưới 90CV.

       - Thuyền, máy trưởng hạng 5: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính có công suất từ 90CV đến dưới 400CV.

       - Thuyền, máy trưởng hạng 4: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính có công suất trên 400CV.

       - Thuyền viên và thợ máy: Tất cả các thuyền viên đang làm việc trên tàu cá đều được tham gia lớp học thuyên viên.

       - Thợ máy: Chỉ đào tạo cho tàu cá có công suất trên 400CV.

Cũng từ các quy định trên, trước khi được giao nhiệm vụ trên tàu, thuyền viên tàu cá phải nhận được chứng nhận đào tạo cơ bản bởi cơ quan quản lý như: Kỹ năng cấp cứu; phòng cháy chữa cháy; thủ tục gọi cấp cứu- khẩn cấp, sơ cứu ban đầu; phòng ngừa ô nhiễm biển và phòng ngừa tai nạn trên biển.

Ngoài các quy định quốc tế, tại Việt Nam, Nhà nước cũng đã ban hành một số quy định về việc cấp chứng chỉ cho thuyền viên như Thông tư 11/2012/TT-BGTVT về việc quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam dành cho các tàu thuyền nói chung hoặc Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/06/2008 về việc Ban hành Quy chế Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

Cùng với việc ban hành một số nghị định, chỉ thị, chính sách liên quan đến đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, vấn đề tai nạn tàu thuyền khi khai thác hải sản trên biển đã được cải thiện theo hướng tích cực.

Tiêu chuẩn chung Trung tâm dịch vụ Đào tạo và Xúc tiến việc làm

a. Là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc tốt, trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Có sức khoẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đối với thuyền viên.

c. Có hồ sơ hợp lệ. Cơ sở Đào tạo tại Hải Dương    ĐT: 0942 000 645

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn, học vấn và kinh nghiệm làm việc :

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và tương đương trở lên về chuyên ngành khai thác - hàng hải thuỷ sản (đối với học viên lớp bồi dưỡng thuyền trưởng), chuyên ngành cơ khí - máy tàu thuỷ (đối với học viên lớp bồi dưỡng máy trưởng); có thời gian làm việc theo chuyên môn trên tàu cá tối thiểu 12 tháng và chưa mắc sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn.

Đối với học viên là ngư dân trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, chưa đủ điều kiện theo quy định tại điểm a trên thì cần có các điều kiện sau :

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Tư:

+ Có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên.

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Tư trong thời gian tối thiểu 3 năm;  hoặc là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 1 năm và đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm;

 - Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm:

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 3 năm; hoặc đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ trong thời gian tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhỏ:

+ Có kinh nghiệm làm việc trên tàu cá theo chuyên môn tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên: Có trình độ học vấn  tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thợ máy: Có kinh nghiệm vận hành-sửa chữa động cơ thủy trong thời gian tối thiểu 1 năm và có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

        3) Kinh phí đào tạo: Nhà nước hỗ trợ 100%

        4) Hồ sơ xin học:

       - Đơn xin học (kèm theo)

       - Sơ yếu lý lịch (bắt buộc)

       - Giấy khám sức khỏe (bắt buộc)

       - Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn:

       + Đối với văn bằng chuyên môn: Nếu đã qua các lớp bồi dưỡng trước đây thì phải sao chứng chỉ đã được cấp (ví dụ: lớp đăng ký học là thuyền trưởng hạng 4 thì phải có bản sao chứng chỉ thuyền trưởng hạng 5 hoặc lớp đăng ký học là thuyền trưởng hạng 5 thì phải có bản sao văn bằng thuyền trưởng hạng nhỏ; đối với thuyền, máy trưởng hạng nhỏ thì không cần).

       + Đối với chứng chỉ học vấn:  Nếu có thì đưa vào hồ sơ.

        5) Nơi đăng ký và xin hồ sơ:Trung tâm dịch vụ Đào tạo và Xúc tiến việc làm
Địa điểm đào tạo:cơ sở chính tại Hà Nội
Cơ sở Đào tạo tại Hà Nội      ĐT: 0974 459 158
Cơ sở Đào tạo tại Hải Phòng   ĐT: 0968 333 219
Cơ sở Đào tạo tại Hà Nam      ĐT: 0918 533 316
Cơ sở Đào tạo tại Thanh Hóa   ĐT: 0942 000 645
Cơ sở Đào tạo tại Quảng Ninh ĐT: 0966  211 915

Việt Nam là một đất nước có lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản tương đối lớn trong khu vực. Tuy nhiên, số lượng ngư dân được cấp chứng chỉ hành nghề trên biển còn khá hạn chế. Do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chứng nhận đối với các thuyền viên trên tàu, đặc biệt đối với các tàu cá hoạt động trên biển.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Gửi nhận xét