Đề thi thử THPT - Quốc Gia môn Tiếng Anh

Hãy bổ sung thêm vào kho tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia của bạn một bộ sưu tập gồm các đề thi thử có đáp được lựa chọn từ những ngôi trường uy tín trong cả nước. Dangkytuyensinh.edu.vn trân trọng gửi tới các bạn thí sinh Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh . Hi vọng, chúng sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn thi của bạn.500 đề thi thử tiếng Anh THPT QG Đề thi thử môn Tiếng Anh có đáp án, lời giải thích chi tiết đầy đủ mới nhất. Tuyển chọn từ đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia có KEY của các trường THPT Chuyên; không chuyên và trung tâm luyện thi trên cả nước được

Kho đề thi thử Tiếng Anh ôn thi Đại Học (THPT Quốc Gia)

(Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm)                Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút

 Blacken the letter A, B , C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the   following questions.

Question 1: Have you seen today’s paper? It ..… they’ve caught those million – pound bank robbers.

A. writes                     B. says                        C. tells                        D. talks about

Question 2. Could you move your car? You ‘re….. the way of the entrance!

A. on                           B. in                          C. at                            D. to

Question 3: Don’t ….. to any conclusion before you know the full facts.

A. rush                        B. dive                      C. leap             D. fly

Question 4:Three of the words below go together with “HEAD” to make  new words. Which word does NOT?

A. ache                        B. man                        C. master                   D. line

Question 5: What does the following mobile text (cell phone SMS) abbreviation mean: LOL ?

A. I am crying            B. Laughing out loud       C. I’m going to be late      D. I love you lots

Question 6: “That was fantastic! Could I have a second ..… please? ”

A. helping                  B. course                     C. plate                      D. service

Question 7: By then I ….. my driving test. I hope.

A. pass                     B. will be passed       C. will have passed    D. have passed

 

Down đầy đủ các đề ( có kèm đáp án) ở link dưới.


Đề Tiếng Anh số 1.doc
Đề Tiếng Anh số 2.doc
Đề Tiếng Anh số 3.doc
de tieng anh 4.doc
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ANH SỐ 5.doc
ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH SỐ 6.doc
ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH SỐ 7.doc
ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH SỐ 8.doc
ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH SỐ 9.doc
Đề Tiếng Anh số 9.doc

Đề Tiếng Anh số 10.doc

 

 

 

Gửi nhận xét