Điểm Danh các trường ĐH khu vực miền Trung & Tây Nguyên

Danh Sách các trường Đại học khu Vực Miền Trung.Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập

BMU Trường Đại học Buôn Ma Thuột (*)
DCV Trường Đại học Công nghiệp Vinh (*)
DDT Trường Đại học Dân lập Duy Tân (*)
DAD Trường Đại học Đông Á (*)
DPX Trường Đại học Dân lập Phú Xuân (*)
DYD Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt (*)
KTD Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (*)
DPC Trường Đại học Phan Châu Trinh (*)
DPT Trường Đại học Phan Thiết (*)
DQT Trường Đại học Quang Trung (*)
TBD Trường Đại học Thái Bình Dương (*)
DVX Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (*)
SKV Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
TDV Trường Đại học Vinh
YKV Trường Đại học Y khoa Vinh
CEA Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
HHT Trường Đại học Hà Tĩnh
DQB Trường Đại học Quảng Bình
 Đại học HUẾ
DHA Trường Đại học Luật - ĐH Huế
DHF Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
DHK Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế
DHL Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế
DHN Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế
DHS Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
DHT Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
DHY Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế
DHC Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế
DHD Khoa Du lịch - ĐH Huế
DHE Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
DHQ Phân hiệu ĐH Huế tại quảng Trị
 Đại học ĐÀ NẴNG
DDS Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
DDK Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
DDQ Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
DDF Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
DSK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng
DDP Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
DDY Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
DDI Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng
VKU Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
DDG Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
DDV Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng
HVA Học viện Âm nhạc Huế
IUQ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM – Phân hiệu Quảng Ngãi
TDL Trường Đại học Đà Lạt
UKH Trường Đại học Khánh Hòa
YDN Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
TSN Trường Đại học Nha Trang
DPY Trường Đại học Phú Yên
DPQ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
DQU Trường Đại học Quảng Nam
DQN Trường Đại học Quy Nhơn
DKQ Trường Đại học Tài chính Kế toán
TTN Trường Đại học Tây Nguyên
TTD Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
XDT Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
XDN Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng

 

Gửi nhận xét