Điểm chuẩn 2012: ĐH Duy Tân, ĐH Yersin Đà Lạt

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Bậc đại học

- Khối A, A1 (trừ ngành Dược): 13,0 điểm

- Khối B (trừ ngành Dược): 14,0 điểm

- Ngành Dược: Khối A: 15,0 điểm; Khối B: 16,0 điểm.

- Khối C: 14,5 điểm

- khối D1 – ngành Anh văn (môn Anh văn nhân hệ số 2): 16,0 điểm

(Ngành Anh văn: môn Anh văn nhân hệ số 2 nhưng tổng 3 môn chưa nhân phải bằng điểm sàn. Điểm sàn khối D1: 13.5)

- Khối D 12345: 13,5 điểm

- Khối V (môn Vẽ nhân hệ số 2)

+Chương trình Đại học Duy Tân: 17 điểm

+Chương trình chuẩn CSU: 15 điểm

Bậc cao đẳng

- Khối A, A1: 10,0 điểm

- Khối B: 11,0 điểm

- Khối C: 11,5 điểm

- Khối D12345 - kể cả ngành Anh văn: 10,5 điểm

Ghi chú

- Mức điểm trên dành cho học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên), khu vực 3

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm. Điểm xét tuyển không có điểm liệt (= 0).

Các thí sinh đã dự thi vào các trường Cao đẳng, nếu xét tuyển vào bậc Cao đẳng của ĐH Duy Tân thì cũng áp dụng khung điểm trên (theo điều 8 điểm d quy chế tuyển sinh 2012)

***

ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo điểm chuẩn để xét tuyển hệ Đại học, Cao đẳng năm 2012 như sau:

ĐIỂM CHUẨN HỆ ĐẠI HỌC

- Khối A, A1: 13,0 điểm

- Khối B: 14,0 điểm

- Khối D1: 13,5 điểm

- Khối V, H (Môn Vẽ – Khối V và môn Trang trí màu – Khối H: Nhân hệ số 2): 10,0 điểm

ĐIỂM CHUẨN HỆ CAO ĐẲNG

- Khối A,A1: 10,0 điểm

- Khối D1: 10,5 điểm

- Khối B: 11,0 điểm

- Mức điểm trên dành cho học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên), khu vực 3

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm. Điểm xét tuyển không có điểm liệt (= 0).

Hình thức tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi đại học năm 2012 vào các trường Đại học trong cả nước (các khối A–A1–B–D1–V và H theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh trong cả nước.  Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu: 900 sinh viên cho cả hệ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy dài hạn tập trung.

Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Yersin Đà Lạt xét tuyển từ ngày 8 tháng 8 năm 2012 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Thí sinh muốn vào học tại Trường cần làm hồ sơ xét tuyển theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thông tin về tuyển sinh của trường, vui lòng liên hệ: Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Địa chỉ:           01 Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố Đà Lạt.

Điện thoại:      (063) 3520092 – 3552111. Fax: (063) 3554966

Website:         http://www.yersin.edu.vn Email: daihocyersin@gmail.com