Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính.Theo đó, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống và 91 tổ hợp môn thi mới. Ngoài ra, các trường Đại học, CĐ lựa chọn các tổ hợp môn xét tuyển dựa vào ngành đào tạo và yêu cầu riêng của mỗi trường.

NĂM Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

-          ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

      * Khu vực TP. Hà Nội

      * Khu vực TP. Hồ Chí Minh

      * Khu vực các tỉnh miền Bắc

      * Khu vực các tỉnh miền Trung

      * Khu vực các tỉnh miền Nam

      * Khối trường Quân đội & Công an

      * Toàn cảnh xét tuyển NV2 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 

-          ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

      * Khu vực TP. Hà Nội và TP. HCM

      *  Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

-         ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

                  * Khu vực TP. Hà Nội

                  * Khu vực TP. Hồ Chí Minh

                  * Khu vực các tỉnh miền Bắc

                  * Khu vực các tỉnh miền Trung

                  * Khu vực các tỉnh miền Nam

                  * Khối trường Quân đội & Công an 

-        ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

* Khu vực TP. Hà Nội & TP. HCM

* Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

-          ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

-          ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

ĐIỂM CHUẨN ĐH & CĐ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

 ĐIỂM CHUẨN ĐH & CĐ Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học