HĐND TP Hà Nội xét tuyển giáo viên hợp đồng trên 5 năm với 3 điều kiện

HĐND TP Hà Nội sẽ xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên được kí hợp đồng lâu năm với một số điều kiện cụ thể.Hà Nội 'xét tuyển hết' giáo viên hợp đồng trên 5 năm

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội chiều 9/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu HĐND thành phố, cử tri và dư luận quan tâm, trong đó có việc xét tuyển các giáo viên hợp đồng.

Đăng kí học cao đẳng mầm non chính quy ở đâu ?. Văn bằng 2 mầm non có thi được công chức ?

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết: Sau khi Bộ Nội vụ có văn bản trả lời Hà Nội có thể thực hiện xét tuyển theo thẩm quyền, thành phố quyết định sẽ xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên có hợp đồng lâu năm.

 Ông Nguyễn Đức Chung trả lời thắc mắc của cử tri

Hệ Cao Đẳng Sư phạm Mầm Non Hà Nội  Điều kiện được xét tuyển là các giáo viên này có hợp đồng và đóng bảo hiểm trong suốt thời gian qua. Thứ hai là kiểm tra sức khoẻ. Thứ ba là trình độ năng lực của GV phải phù hợp với điều kiện mô tả vị trí việc làm. Cụ thể là GV dạy môn gì, khoa gì phải phù hợp với môn đó, khoa đó của trường định tuyển dụng.

Sau khi chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ, chúng tôi nhận được ý kiến của Sở Nội vụ như sau:

(Theo Công văn số 3243/SNV-ĐTBDTD ngày 24/12/2015 của Sở Nội vụ Hà Nội)

1. Đề xuất 'tuyển dụng đặc biệt' đối với giáo viên hợp đồng Hà Nội .Việc tuyển dụng viên chức, hiện nay được thực hiện theo Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ. Theo phân cấp hiện hành việc tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố. Thực hiện quy định tại Điều 20, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành: “Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập”,

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, hoàn thiện báo cáo UBND Thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án cơ cấu vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có viên chức ngành giáo dục và đào tạo (hiện nay Bộ Nội vụ chưa có quyết định phê duyệt). Trong khi chưa có Quyết định phê duyệt cơ cấu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức (làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp như hạng I, II, III, IV) Sở Nội vụ đã tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015 theo đề xuất của các quận, huyện, thị xã trong đó có giáo viên mầm non – ngạch giáo viên mầm non mã số 15.115, tương đương với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV – trình độ Trung cấp trở lên; các thí sinh dự thi có trình độ đào tạo cao hơn, nếu trúng tuyển thì việc xếp lương theo ngạch (chức danh nghề nghiệp) đã đăng ký dự tuyển

Liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT ngày 14/9/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đang nghiên cứu, tham mưu cho UBND Thành phố hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc chuyển xếp, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo Quy định mới và đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Theo dự kiến Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016 sẽ thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo đúng cơ cấu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành

2. Ngày 20/6/2014, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã có công văn số 1518/SNV-ĐTBDTD báo cáo Bộ Nội vụ về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; ngày 03/9/2014, Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ có công văn số 3530/BNV-CCVC gửi Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, trong đó đã nêu “…các Bộ, ngành, địa phương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành theo thẩm quyền” và Bộ Nội vụ đang thẩm định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đối với công chức hoặc chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; vì vậy, sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt và đồng ý, cho phép thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức thực hiện quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Khoa Giáo dục mầm non -Ngành Sư phạm mầm non Trên cơ sở đó, TP giao cho các quận, huyện thành lập hội đồng để xét tuyển. TP dự kiến chỉ xét tuyển đối với giáo viên có hợp đồng trên 5 năm, số còn lại phải thi tuyển. Sau khi xét tuyển hết mới thi tuyển số còn lại.

Thời gian tới, UBND TP sẽ báo cáo Thường trực Thành uỷ, HĐND thành phố cũng thực hiện giám sát. Thành phố sẽ thực hiện việc xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên đã ký hợp đồng nhiều năm.

Gửi nhận xét