Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Lạc Việt

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012


Mã trường: GD25

 

TT

Ngành / Chuyên ngành

Hình thức/ thời gian  truyển sinh

1

Y sĩ đa khoa  

 - Vùng tuyển sinh: Cả nước
 - Hình thức tuyển:
   + Xét học bạ lớp 12 (Xét các môn theo từng ngành cụ thể)
 Xét tuyển và làm thủ tục nhập học :
    +
Đợt 1: Xét và làm thủ tục nhập học đến ngày  20/6/2012
    + Đợt 2: Xét và làm thủ tục nhập học đến ngày 06/9/2012
    + Đợt 3: Xét và làm thủ tục nhập học đến ngày 15/11/2012

2

Điều dưỡng đa khoa

3

Kế toán doanh nghiệp

4

Tin học kế toán

5

Quản trị du lịch khách sạn

6

Nghiệp vụ lữ hành

7

Nghiệp vụ lưu trú

8

Nghiệp vụ lễ tân

9

Quản lý và bán hàng siêu thị

10

Quản trị kinh doanh thương mại

11

Tài chính ngân hàng

12

Công nghệ xây dựng

 

  • 15/12/2011 06:41