Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách khoa Đà nẵng

Da Nang Polytechnic College Trường là một đơn vị giáo dục đào tạo nhằm mục đích nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài chủ yếu cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý hành chính của UBND thành phố Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là trường cao đẳng ngoài công lập, phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trường hoạt động với mục đích:
- Góp phần đào tạo nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và dân trí cho người dân, nhất là số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây nguyên góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học, kỹ thuật và kinh tế của các địa phương này.
Được xây dựng trên diện tích 3.133 m2 trên tổng diện tích đất 5.222 m2, là tòa nhà 5 tầng có tổng diện tích sàn 16.000 m2 bao gồm 24 phòng học, 1 hội trường lớn và các phòng ban chức năng, khối ký túc xá sinh viên, sân Thể dục thể thao,….

Web tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Điểm chuẩn Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Điểm thi Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

- Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ cao, nông nghiệp, ngoại ngữ, tin học có trình độ từ Cao đẳng trở xuống cho học sinh đã tốt nghiệp THPT thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành miền Trung và Tây nguyên. Trên cơ sở đó góp phần vào sự phát triển khoa học kinh tế văn hóa, xã hội cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
- Căn cứ vào vị trí của thành phố Đà Nẵng và sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, Trường Cao đẳng Bách khoa có nhiệm vụ đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong tương lai nếu được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép trường sẽ thực hiện liên kết đào tạo liên thông lên bậc Đại học.
Hoạt động chủ yếu của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng là ra sức xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tổ chức nghiên cứu khoa học sinh động, sát thực và hiệu quả góp phần tích cực vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trường xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành có trình độ từ cao đẳng trở xuống, mở các cấp đào tạo, các ngành đào tạo theo các loại hình chính quy tập trung, đào tạo thường xuyên. Thành lập các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thư viện và các cơ sở sản xuất dịch vụ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học.