Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực TP. Hà Nội

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực TP. Hà Nội 2021:Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực thành phố Hà Nội.  

Mã trường

Tên trường

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC TP. HÀ NỘI

0111

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội

0101

Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

0151

Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội

0103

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

0104

Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long

0105

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

0106

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

0107

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

0108

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

0153

Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

0109

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

0110

Trường Trung cấp Dược Hà Nội

0112

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

0113

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

0114

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

0115

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình

0116

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

0117

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

0152

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn

0118

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Á

0119

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

0120

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

0121

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung

0123

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

0122

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội

0124

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

0102

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

0125

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

0126

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi trường

0127

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

0155

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn

0128

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội

0129

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội

0130

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường

0131

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội

0158

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

0156

Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông Hà Nội

0132

Trường Trung cấp Tin học - Tài chính Kế toán Hà Nội

0133

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

0134

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

0159

Trường Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội

0135

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội

0136

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

0137

Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch

0138

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

0150

Trường Trung cấp Y Hà Nội

0139

Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội

0157

Trường Trung cấp Y tế Hà Nội

0140

Hệ Trung cấp trong Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

0141

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

0142

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

0143

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

0144

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

0154

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

0145

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

0146

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

0147

Hệ Trung cấp trong Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

0148

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

0149

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TW TẠI KHU VỰC TP. HÀ NỘI

Bộ Công thương

CT01

Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy

CT07

Hệ Trung cấp trong CĐ Công nghiệp Dệt may Thời trang HN

CT25

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội  

CT27

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

NN08

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

NN16

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Bộ Xây dựng

XD12

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

XD09

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô Thị

XD03

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Bộ Giao thông vận tải

GT12

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I

GT04

Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải

GT01

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

GT15

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Giao thông Vận tải

Bộ Y tế

YT01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

YT02

Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ

Đài Truyền hình Việt Nam

TH01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Truyền hình

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

VH05

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

VH06

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

VH07

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Múa Việt Nam  

Bộ Giáo dục và Đào tạo

GD03

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

GD08

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

GD13

Hệ TC trong Trường Cao Đẳng Đại Việt  

GD18

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Hà Nội

GD21

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa

GD30

Hệ TC trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Bộ Quốc phòng

QP01

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

QP02

Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe - Máy

QP04

Trường Trung cấp Quân Y I

QP03

Hệ Trung cấp trong Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Bộ Thông tin và Truyền thông

TT01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp in

Liên minh HTX Việt Nam

LM01

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

PN01

Hệ Trung cấp trong Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TL06

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải

TL07

Trường Trung cấp Công đoàn Tp. Hà Nội

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TW01

Hệ Trung cấp trong Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

ND01

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

 

Gửi nhận xét