Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Bắc

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Bắc:Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

 TP. HẢI PHÒNG

Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng

Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hải Phòng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

HÀ GIANG – CAO BẰNG – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang

Trường Trung cấp Y tế Hà Giang

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Hà Giang

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

LÀO CAI – TUYÊN QUANG – LẠNG SƠN – BẮC KẠN

Trường Trung cấp Y tế Lào Cai

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tuyên Quang

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lạng Sơn

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

THÁI NGUYÊN – YÊN BÁI – SƠN LA

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Thái

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái

Trường Trung cấp Thể dục - Thể thao Yên bái

Trường Trung cấp Y tế Yên Bái

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sơn La

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sơn La

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sơn La

Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng Y tế Sơn La

PHÚ THỌ - QUẢNG NINH – BẮC GIANG – HÒA BÌNH

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Phú Thọ

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Phú Thọ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Trường Trung cấp Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Trường Trung cấp Y Dược Bắc Giang

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình

Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

VĨNH PHÚC – BẮC NINH

Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Kinh doanh và Quản lý Tâm Tín

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Trung cấp Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Á Châu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công thương - CCI

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dược Tuệ Tĩnh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại số 1

Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Bắc Ninh

Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Ninh

Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

HẢI DƯƠNG – HƯNG YÊN – HÀ NAM

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hải Dương

Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Trường Trung cấp Y tế Hải Dương

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hải Dương

Trường Trung cấp Kinh tế và Công nghệ Lương Tài

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Việt - Hàn

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

NAM ĐỊNH – THÁI BÌNH

Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Định

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật nông nghiệp Nam Định

Trường Trung cấp Phát thanh - Truyền hình Nam Định

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định

Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non

Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Thái Bình

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

NINH BÌNH – THANH HÓA

Trường Trung cấp Đa ngành Ninh Bình

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Trường Trung cấp An Nhất Vinh

Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá

Trường Trung cấp Đức Thiện

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hoá

Trường Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá

Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa

Trường Trung cấp Tư thục Lam Sơn

Trường Trung cấp Văn Hiến

Trường Trung cấp Y - Dược Hợp Lực

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

 CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KV MIỀN BẮC

Bộ Công thương

Trường Trung cấp Thương mại Trung ương 5

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex  

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Thủy Sản miền Bắc

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thuỷ sản

Bộ Tài chính

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh

Bộ Giao thông vận tải

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hàng hải 1

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thuỷ I

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Bộ Xây dựng

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng

Trường Trung cấp Xây dựng

Trường Trung cấp Xây dựng số 4  

Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Bộ Y tế

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hệ Trung cấp trong Trường Cao Đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Đài Tiếng nói Việt Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thống kê

Bộ Thể thao và Du lịch

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Asean

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

Bộ Quốc phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi

Bộ Tư pháp

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

 

Gửi nhận xét