Học cao đẳng luật Hà Nội ra trường làm được gì ?

Học Luật ra trường làm những công việc gì?Học ngành Luật ra trường làm công việc gì ?.Học Ngành Luật tốt nghiệp ra trường làm gì?

Học viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp thường làm ở đâu? Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Luật là rất lớn.

Học viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp thường làm ở đâu?

Giải đáp thắc cho thí sinh chọn học Ngành luật - Luât kinh tế

Những lựa chọn tốt nhất khi học thạc sĩ ngành Luật

Hệ Cao Đẳng Luật Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội, hợp tác đào tạo ngành Luật tại Hà Nội. Triển vọng và khả năng tìm việc làm khi học ngành Luật? Trong ngành Luật có rất nhiều chuyên ngành như Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế. Ở mỗi ngành, SV sẽ được đào tạo sâu các kiến liên quan đến ngành của mình.

Cao đẳng Luật Hà Nội - Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy tư vấn tuyển sinh: 0968 333 219

Học trong 4.5 năm và bằng cấp Đại học chính quy do Đại học Hà Nội cấp.

Học luật, cụ thể là học ngành Luật, thì ra trường sẽ làm những công việc gì?

Học luật cơ hội việc làm trong tương lai có lớn không?

Học luật có thất nghiệp sau khi ra trường như thực trạng nhiều ngành khác hiện nay? Học luật có phải chỉ làm việc trong các cơ quan nhà nước?

Trên đây là những câu hỏi mà rất nhiều bạn yêu thích nghề luật thắc mắc.

Học Luật ở trường Đại học Luật Hà Nội, thì có thể làm bên Luật Dân sự

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành Luật Dân sự như: Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng lao động, Thừa kế, thủ tục tố tụng dân sự, luật hôn nhân gia đình, các vấn đề về sở hữu công nghiệp . . .

Điểm Trúng Tuyển Cao Đẳng Luật Hà Nội là bao nhiêu?.Xét tuyển Cao đẳng Luật Hà Nội chính quy 2017 
Điểm chuẩn Liên thông Cao đẳng Luật Hà Nội 
Xét tuyển cao đẳng luật chính quy, xét Học bạ 2017 tư vấn tuyển sinh trực tiếp: 0974 459 158 .Tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các công ty tư vấn pháp luật, Toà dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, hoặc trở thành luật sư chuyên về dân sự như trang chấp nợ, đất đai, tranh chấp tài sản, hôn nhân gia đình…; làm ở các Phòng, Sở tư Pháp, cơ quan Công an, các Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình, các đơn vị kinh doanh bất động sản, bộ phận pháp luật ở ngân hàng.

Học Luật ở Khoa Luật  Đại học học Quốc Gia Hà Nội, thì có thể làm bên Luật hành chính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lý luận Nhà nước và pháp luật, kiến thức về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về khoa học quản lý nhà nước và điều hành công sở, về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo …

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên ở các Ủy ban nhân dân phường xã, các Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc cơ quan khác như: Hải quan, cơ quan thuế, các cửa khẩu, sân bay. Bạn cũng có thể làm ở các Toà hành chính, Viện kiểm sát nhân dân, trở thành luật sư chuyên về lĩnh vực hành chính hoặc làm việc ở các công ty tư vấn pháp luật.

Học Luật ở trường Đại học Hà Nội, thì có thể làm bên Luật thương mại

Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, đất đai và môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Luật thương mại có thể làm cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ kinh doanh trong các cơ quan kinh tế, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Sở Thương mại, Cục hải quan, Sở kế hoạch – Đầu tư…Hoặc làm chuyên viên ơ các cơ quan cấp huyện như Ủy ban Nhân dân, Phòng Kinh tế, Phòng thuế. Hoặc cũng có thể công tác ở các Toà án kinh tế, Viên Kiểm sát hoặc trở thành luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế thương mại.

Học Luật ở trường Đại học Hà Nội, thì có thể làm bên Luật Quốc Tế

Ðào tạo 3 khối kiến thức cơ bản: Khối kiến thức về lĩnh vực Công pháp quốc tế; Khối kiến thức về lĩnh vực Tư pháp quốc tế và Khối kiến thức về Luật so sánh và Luật Thương mại quốc tế. Mục tiêu đào tạo là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, về kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài…

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan nhà nước như Bộ, Sở Tư Pháp, cơ quan ngoại giao, các sứ quán Việt Nam tại nước ngoài; hoặc có thể làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt nam, các cơ quan quốc tế, các công ty tư vấn pháp luật.

Học Luật ở trường Đại học Hà Nội, thì có thể làm bên Luật Hình sự

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở Toà án, Viện kiểm sát nhân dân, các Phòng, Sở Tư Pháp, cơ quan Công an, hoặc trở thành luật sư, chuyên viên tư vấn trong lãnh vực hình sự. Một số cơ quan khác cũng cần sinh viên ngành này như: các trung tâm hỗ trợ pháp lý, các chi cục phòng chống tệ nạn…

Học Luật ở trường Đại học Hà Nội, thì có thể làm bên Luật Quản trị

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hiện đại về kinh doanh, quản trị và luật làm nền tảng nghề nghiệp cho nhà quản trị và nhà tư vấn. Sinh viên ngành này có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, hiểu biết các vấn đề quản trị và các vấn đề có liên quan đến các yếu tố pháp lý. Đây là ngành học mới được đào tạo duy nhất tại Đại học Luật TP.HCM. Sinh viên ngành này ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp quản trị và luật như: dịch vụ công, thương mại quốc tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn kinh doanh…

Học Luật ở trường Đại học Hà Nội, thì có thể làm bên Luật Kinh doanh

Học văn bằng 2 đại học luật chuyên ngành luật kinh doanh, sẽ được đào tạo thành cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, đủ khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Sinh viên được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các Toà kinh tế thuộc hệ thống Toà án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.

Xem thêm: Hệ Cao Đẳng Luật Hà Nội

1. Học viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp thường làm ở đâu?

2. Tương lai tươi sáng cho học viên ngành Luật tại Việt Nam

3. Giải đáp thắc mắc khi học ngành Luật tại trường Nam Việt

4. Giới thiệu ngành Luật trường Đại học Hà Nội tại tỉnh Yên Bái

Nên chọn trường nào ở tỉnh Yên Bái để học Luật?

Hiện tại có nhiều trường đào tạo ngành luật, tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là Đại Học Luật Hà Nội, Khoa Luật ngành học dịch vụ pháp lý Hệ Cao Đẳng Luật Hà Nội, và Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội !

Đặc biệt để phục vụ việc học Luật ngay tại Hà Nội, trường Đại học Hà Nội đã liên kết với Hệ Cao Đẳng Luật Hà Nội để tổ chức chương trình đào tạo Cử nhân Luật.

Chương trình đào tạo này kéo dài 4.5 năm, và bằng cấp là bằng cấp Đại học.

Vậy nên, nếu bạn vừa tốt nghiệp THPT, hoặc vì nhiều lý do khác nhau trước đây, nếu bạn đã định hướng sai, chọn học những ngành nghề không phù hợp,và bây giờ có nguyện vọng học chuyển đổi sang Nghề Luật, hãy liên hệ Trường Cao Đẳng  Luật Hà Nội để đăng ký học Luật, hệ vừa học vừa làm. Hệ Cao Đẳng chính quy học 3 năm học trong giờ hành chính và ngoại giờ hành chính.

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng đại học luật, văn bằng quốc gia và được học lên thạc sĩ ngành luật nếu đủ điều kiện theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gửi nhận xét