Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo

Vẫn là cách học cũ đó là học theo âm Hán Việt, nhưng theo kinh nghiệm bản thân và rất nhiều học viên theo học trường Đông Du thì cách học Kanji kiểu này giúp học viên nhớ Hán tự rất tốt bởi âm Hán Việt là 1 phần rất quan trọng trong tiếng Việt của mình.

Thể thông thường trong tiếng Nhật là gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé!

>>Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P.1)

>>Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P.2)

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo

Trong văn nói, đặc biệt là giữa bạn bè, người thân trong gia đình...người Nhật thường sử dụng thể thông thường: ふつうたい。, hay còn gọi là thể ngắn.LINKS DOWNLOAD:
1. Fshare : Click here
2. Mediafire : Click here
3. Mega : Click here
4. Google Drive : Click here

Hôm nay hãy cùng học cách chia thể ngắn của danh từ, động từ, tính từ nhé!

Trước hết là thể thông thường của tính từ đuôi い

Ví dụ với tính từ おいしい mình có cách chia như sau:

おいしいです→おいしい

おいしくないです→おいしくない

おいしかったです→おいしかった

おいしくなかったです→おいしくなかった

Học tiếng Nhật: NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo

Tiếp theo là tính từ đuôi na.

Ví dụ với tính từ きれい、 mình cũng có cách chia như sau:

きれいです→きれいだ

きれいじゃありません→きれいじゃない

きれいでした→きれいだった

きれいじゃありませんでした→きれいじゃなかった

Danh từ có cách chia giống tính từ đuôi な. Chúng ta sẽ lấy ví dụ với danh từ あめ:

あめです→あめだ

あめじゃありません→あめじゃない

あめでした→あめだった

あめじゃありませんでした→あめじゃなかった

Cuối cùng là động từ. Ví dụ với động từ たべます

たべます→たべる

たべません→たべない

たべました→たべた

たべませんでした→たべなかった

Tuy nhiên, có một động từ đặc biệt là あります có cách chia như sau:

Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 20 giáo trình Minna no Nihongo ,My Love đã giới thiệu với các bạn trước đây. Vẫn là cách học cũ đó là học theo âm Hán Việt, nhưng theo kinh nghiệm bản thân và rất nhiều học viên theo học trường Đông Du thì cách học Kanji kiểu này giúp học viên nhớ Hán tự rất tốt bởi âm Hán Việt là 1 phần rất quan trọng trong tiếng Việt của mình. Trong quá trình học từ mới  nếu để ý thì tự mỗi người sẽ nghiệm ra âm On và âm Kun của từng Hán tự, như vậy sẽ tốt hơn là học cả âm On và âm Kun ngay từ đầu. Đây là điểm rất lợi thế trong cách học Hán tự của ta so với Tây.

Vậy là chúng ta đã cùng hoàn thành xong bài học hôm nay rồi. Chúc các bạn học tốt.

Gửi nhận xét