Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

Trường Trung cấp Giao Thông Vận tải Miền Bắc tiền thân là Trường Nghiệp Vụ trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.: "Hấp dẫn – Hợp lý – Hiện đại – Hiệu quả – Vững chắc". Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có "Tâm – Tầm – Kinh – Tế".

Trường được thành lập năm 1967, tiền thân là Trường công nhân Kỹ thuật trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam. Tháng 12/2005, Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung cấp GTVT miền Bắc.

Ngành nghề đào tạo Cao đẳng Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải

1. Hệ trung cấp chuyên nghiệp:

– Xây dựng cầu đường bộ. Mã ngành: 42510115

– Bảo trì và sửa chữa ô tô. Mã ngành: 42510225

– Kế toán tài chính doanh nghiệp. Mã ngành: 42340303

2. Hệ Trung cấp và sơ cấp nghề:

– Duy tu và sửa chữa cầu đường bộ.

– Xây dựng đường bộ

– Lắp đặt cầu (Kích kéo)

– Sắt hàn, gò hàn

– Trắc đạc công trình (Khảo sát đo đạc)

– Vận hành máy công trình (Xúc, đào, san, ủi, lu…)

– Sửa chữa ô tô – máy công trình

– Mộc công trình

– Nền bê tông cốt thép

– Tin học điện tử GTVT

– Thí nghiệm vật liệu xây dựng

3. Đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

– Thanh tra viên giao thông đường bộ

– Hạt trưởng quản lý đường bộ

– Cán bộ giao thông nông thông cấp xã

– Nhân viên tuần đường bộ

– Đào tạo lại công nhân kỹ thuật và hệ nghiệp vụ

– Đào tạo nâng cấp các nghề

– Tổ chức bồi dưỡng thợ bậc cao và thi nâng bậc thợ các ngành nghề Nhà trường đào tạo

– Đào tạo cán bộ quản lý trạm trộn bê tông nhựa nóng

– Liên kết đào tạo Đại học tại chức (vừa học vừa làm) và liên thông lên Cao đẳng các chuyên ngành:

+ Xây dựng cầu đường bộ

+ Kinh tế xây dựng

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Cơ khí và sửa chữa ô tô – máy xây dựng

Cao đẳng Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải  Với nhiệm vụ đào tạo lao động kỹ thuật có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề chuyên ngành GTVT. Bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo thanh viên giao thông, hạt trưởng, tuần đường, bồi dưỡng cán bộ giao thông cấp xã thuộc các Dự án Giao thông nông thôn, bồi dưỡng nâng bậc, sát hạch nghề CNKT… cho các đơn vị trong ngành GTVT. Liên kết với các Trường Đại học GTVT, Đại học Công nghệ GTVT… mở lớp đào tạo trình độ Đại học vừa học vừa làm, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cho các sở GTVT, các tỉnh miền Bắc.

         Trong xu thế hội nhập, trước những thử thách về sự tồn tại, phát triển, Đảng ủy và Ban giám hiệu đã chủ động, phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng phương châm đào tạo: "Hấp dẫn – Hợp lý – Hiện đại – Hiệu quả – Vững chắc". Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có "Tâm – Tầm – Kinh – Tế".

          Trường đã xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu xã hội, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng… Trường đã và đang là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy của ngành GTVT. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh thực sự coi Nhà trường là mái nhà chung của mình.

Gửi nhận xét