Học viện Tài chính tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy

(Thí sinh và phụ huynh liên hệ văn phòng tuyển sinh trước để được hướng dẫn thủ tục hoàn thiện hồ sơ . Tránh đến nơi thiếu thông tin và giấy tờ cần thiết phải đi lại nhiều lần).Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chính quy các ngành khác trong khối ngành kinh tế được thi tuyển đầu vào ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng hệ liên thông đại học chính quy của Học viên Tài chính ngay ( Không phải thi chuyển đổi )

Học viện Tài chính tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học chính quy Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mã các ngành tuyển sinh năm tại Học viện Tài chính:

      Ngành Tài chính – Ngân hàng:        D340201

      Ngành Kế toán:                                 D340301

      Ngành Quản trị kinh doanh:             D340101

      Ngành Kinh tế:                                 D310101

      Ngành Hệ thống thông tin quản lý:  D340405

      Ngành Ngôn Ngữ Anh:                    D220201./.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Mọi thông tin tuyển sinh chi tiết về chương trình liên thông học viện tài chính hệ chính quy. Thí sinh đăng ký dự thi có thắc mắc hãy liên hệ với số hotiline để được hướng dẫn thêm và giải đáp thắc mắc.

Hotline: 0966 211 915 (Thầy Trung – Phụ trách tuyển sinh)

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng

Môn thi tuyển sinh:

    Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:

        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)

        - Môn Nguyên lý kế toán

        - Môn Kế toán tài chính

    Chuyên ngành Ngân hàng: 

        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)

        - Môn Tài chính - Tiền tệ

        - Môn Quản trị Ngân hàng thương mại

Gửi nhận xét