Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, Đại sứ quán Đức

Cộng hòa Liên bang Đức nối lại việc hợp pháp hóa giấy tờ Việt Nam kể từ ngày 01/02/2018.Thông tin về thủ tục hợp pháp hóa có trong các bản hướng dẫn sau đây

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Bạn cần bản chứng thực cho các văn bằng, chứng chỉ của Đức để nộp cho các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam?

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là một trong số 230 cơ quan đại diện ngoại giao của Đức ở nước ngoài. Từ năm 1991, Đại sứ quán Đức có trụ sở đặt tại trung tâm Hà Nội ở 29 Trần Phú – trụ sở của Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ Đức cũ. Các phòng ban của Đại sứ quán nằm trong nhiều tòa nhà trên khu đất này.

Các quy định về thị thực nhập cảnh vào Đức đối với người nộp đơn tại Việt Nam

Hệ thống đăng ký hẹn

Chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của Đức

Bạn cần bản chứng thực cho các văn bằng, chứng chỉ của Đức để nộp cho các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam?

Phiếu đề nghị (mẫu có sẵn) đã điền đầy đủ.

Văn bản cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

Một (01) bản photocopy văn bản đề nghị pháp hoá/chứng nhận lãnh sự.

Bản chính + photocopy CMND (hoặc hộ chiếu) của người nộp hồ sơ.

b. Thời gian trả kết quả :Hợp pháp hóa lãnh sự bao hàm cả việc chứng thực về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Sớm nhất là 2 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đối với hồ sơ cần xác minh trước khi thực hiện hợp pháp hoá/chứng nhận lãnh sự : Cục Lãnh sự sẽ giải quyết ngay sau khi nhận được trả lời của cơ quan xác minh hồ sơ.

c. Lệ phí Hợp pháp hóa giấy tờ Việt Nam sử dụng tại Đức

Hợp pháp hoá lãnh sự con dấu và chữ ký của các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự nước ngoài : 160.000 đồng/ bản

Chứng nhận lãnh sự con dấu và chữ ký của các cơ quan nhà nước Việt Nam:15.000 đồng/ bản

Chứng nhận lãnh sự con dấu và chữ ký của các cơ quan nhà nước Việt Nam và sự phù hợp của văn bản với pháp luật Việt Nam (dấu M5): 30.000 đồng/ bản

Hợp pháp hóa giấy tờ của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Thay đổi quan trọng! Cộng hòa Liên bang Đức nối lại việc hợp pháp hóa giấy tờ Việt Nam kể từ ngày 01/02/2018. Thông tin về thủ tục hợp pháp hóa có trong các bản hướng dẫn sau đây: Hợp pháp hóa…

Nghĩa vụ khai báo đối với tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương khi xuất nhập cảnh hoặc đi lại trong Liên minh Châu Âu

Mỗi cá nhân mang theo tiền mặt có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10.000 € từ một nước không thuộc Liên minh Châu Âu vào Đức hoặc từ Đức sang một nước không thuộc Liên minh Châu Âu phải tự giác khai báo bằng văn bản số tiền mang theo ...

Bạn cần bản chứng thực cho các văn bằng, chứng chỉ của Đức để nộp cho các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam?

Thông tin của Bộ Ngoại giao Đức. Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. Việc chứng thực này do các cơ quan sau tiến hành:

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Cục Lãnh sự);

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ);

Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam) được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài.

Có 2 loại hợp pháp hóa lãnh sự:

Hợp pháp hóa lãnh sự không bao hàm việc chứng thực nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu;

Về nguyên tắc, cơ quan nhà nước Việt Nam chỉ chấp nhận xem xét các giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định khác (Pháp lệnh lãnh sự năm 1990).

Khi đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự, các bạn cần lưu ý một số điểm sau (theo Thông tư số 01/1999/TT-NG của Bộ Ngoại giao):

- Giấy tờ, tài liệu phải được trình bày rõ ràng, không bị tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp giấy tờ, tài liệu đã bị tẩy xóa, sửa chữa thì chỗ bị tẩy xóa, sửa chữa phải được đính chính theo qui định của pháp luật nơi lập văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu có từ 02 tờ trở lên phải có dấu giáp lai giữa các tờ.

- Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ phải được chứng thực bởi cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài đó tại Việt Nam hoặc kiêm nhiệm tại Việt Nam;

- Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam phải được chứng thực bởi:

- Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước sở tại nếu đó là giấy tờ, tài liệu của nước sở tại. Đối với các nước có chế độ liên bang thì tùy theo thực tiễn và pháp luật địa phương, Cục Lãnh sự sẽ hướng dẫn cụ thể đối với từng cơ quan đại diện Việt Nam về cơ quan có thẩm quyền chứng thực của nước ngoài đó.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước thứ ba tại nước sở tại hoặc kiêm nhiệm nếu là giấy tờ tài liệu của nước thứ ba đó.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm:

o Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu);

o Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận sao y các giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch (nếu có). Trong một số trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt hoặc một tiếng nước ngoài thông dụng khác mà viên chức có thẩm quyền của Việt Nam hiểu được (bản dịch đó phải được công chứng - công chứng ở đây được hiểu là việc cơ quan công chứng địa phương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài chứng nhận chữ ký của người dịch theo qui định của pháp luật).

o Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên (tức không cần chứng nhận sao y);
o Một (01) bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hay giấy tờ có giá trị thay thế khác của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu);

o Việc hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thực hiện trong thời hạn từ một đến hai ngày làm việc kể từ ngày các bạn nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa có số lượng nhiều hoặc có nội dung phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Những trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự: Bằng Cấp trung cấp điều dưỡng, Cao Đẳng điều dưỡng, Cao đẳng ngoại ngữ tiếng đức Hà Nội, Cao Đẳng Cơ khí Đức.

- Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của các nước đã ký kết với Việt Nam điều ước quốc tế, trong đó có quy định về việc miễn hợp pháp hoá lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu của nhau;

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam cấp cho công dân nước đó để sử dụng tại Việt Nam, trên nguyên tắc có đi có lại;

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia (sau đây gọi là các nước láng giềng) cấp cho công dân của họ thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam để sử dụng cho việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi với công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với nước đó.

Những trường hợp bị từ chối hợp pháp hóa lãnh sự:

Nội dung của giấy tờ, tài liệu trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước Việt Nam;

Không xác định rõ mục đích của việc sử dụng giấy tờ, tài liệu;

Chữ ký, con dấu đề nghị được chứng thực không phải là chữ ký, con dấu gốc;

Ngoài ra, viên chức có thẩm quyền của Việt Nam cũng không được hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu liên quan đến bản thân mình, đến những người trong gia đình mình như: vợ-chồng, bố-mẹ (kể cả bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, bố mẹ nuôi), anh, chị, em ruột (kể cả anh chị em vợ-chồng, anh chị em nuôi), ông bà nội, ông bà ngoại, con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể), cháu (gồm các con của con trai, con gái, con nuôi)

Việc công chứng (cam kết tuyên thệ, nhận cha con, tuyên bố đồng ý, đơn xin cấp chứng nhận thừa kế, hoặc các văn bản tương tự khác) CHỈ có thể thực hiện tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho đến khi có thông báo khác.

Chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của Đức

Nhiệm vụ của Đại sứ quán là đại diện cho Chính phủ CHLB Đức tại Việt Nam, bảo vệ quyền lợi của Đức và Châu Âu và hỗ trợ công dân Đức tại Việt Nam. Ngoài ra Đại sứ quán cũng chịu trách nhiệm giữ liên hệ và đàm phán với Chính phủ Việt Nam, cải thiện quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là nơi liên hệ quan trọng nhất với Đức khi gặp phải các vấn đề về luật pháp và là nơi liên hệ cho mọi đối tượng cần thị thực sang Đức.

Phòng hành chính lo mọi phương tiện làm việc cần thiết, tổ chức từ những công việc đơn giản nhất, phân loại và quản lý tất cả các công văn đến và thanh toán các hóa đơn.

Cũng như ở khắp lĩnh vực kinh tế, phòng hành chính là nòng cốt khó nhận thấy của Đại sứ quán. Phòng hành chính lo mọi phương tiện làm việc cần thiết, tổ chức từ những công việc đơn giản nhất, phân loại và quản lý tất cả các công văn đến (dù qua đường bưu điện, qua Fax hay qua Email) và thanh toán các hóa đơn. Phòng hành chính là bộ phận đầu tiên đứng ra giúp đỡ các nhân viên người Đức được cử sang công tác ở Đại sứ quán trong việc di chuyển chỗ ở và những mối lo toan hàng ngày khác. Cũng như vậy, phòng hành chính chăm lo cho các nhân viên người Việt và chịu trách nhiệm tuyển nhân viên mới.

 

Gửi nhận xét