Khoa Luật Giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn

Văn bằng 2 Luật kinh tế‎,Luật tư pháp,luật kinh tế,luật Quốc tế,Luật kinh tế đối ngoại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN
CÁC KHÓA CHIÊU SINH THƯỜNG XUYÊN HẰNG THÁNG TẠI TRƯỜNG
1. PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

Xét tuyển Văn bằng 2 Đại học ngành Luật học Hà Nội.Hồ sơ đăng kí dự thi Văn bằng 2 ngành Luật:Địa điểm nộp hồ sơ học Văn bằng 2 LuậtNhà trường bán và nhận hồ sơ các ngày trong tuần cả Thứ 7 và Chủ nhật.

Văn Bằng 2 Đại Học Luật Học Hà Nội.Đối tượng tham gia khóa học: Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận của doanh nghiệp; Cán bộ phòng dự án, Phòng kinh doanh; Và các đối tượng khác có nhu cầu trang bị kiến thức pháp luật kinh doanh.
Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (29 buổi)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 5.000.000 đ/ khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
Nội dung khóa học gồm các chuyên đề:
1. Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại và Đầu tư;
2. Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh;
3. Quy hoạch đô thị và vấn đề sử dụng đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
4. Thuế và các thủ tục về thuế trong hoạt động của Doanh nghiệp;
5. Áp dụng pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp;
6. Hợp đồng dân sự , Hợp đồng thương mại trong nước;
7. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế: Các tổ chức thương mại quốc tế; Các cam kết quốc tế của Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế; Các tập quán thương mại quốc tế;
8. Hợp đồng thương mại quốc tế;
9. Luật môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
10. Các hành vi cấu thành tội phạm trong kinh doanh;
11. Khiếu nại, tố cáo;
12. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong nước và quốc tế.
2. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG:
Đối tượng tham dự: Cán bộ, nhân viên làm việc tại các Phòng Nhân sự - Hành chính trong các cơ quan, doanh nghiệp; Các đối tượng khác có nhu cầu
Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
Địa điểm đào tạo:Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 650.000 đ/khóa
Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 50.000 đ/học viên
Nội dung khóa học gồm các chuyên đề: 
1. Hợp đồng lao động; 
2. Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;
3. Tiền lương;
4. Chế độ bảo hiểm.
3. PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ:
Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý; cán bộ phòng kinh doanh tại các doanh nghiêp và các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 650.000 đ/khóa
Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 50.000 đ/học viên
Nội dung chương trình đào tạo gồm các chuyên đề: 
1. Pháp luật doanh nghiệp;
2. Pháp luật thương mại;
3. Pháp luật đầu tư;
4. PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG:
Đối tượng tham dự: Cán bộ, nhân viên tại các tổ chức tín dụng và các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 650.000 đ/khóa
Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 50.000 đ/học viên
Nội dung khóa học gồm các chuyên đề:
1. Luật doanh nghiệp & Luật các tổ chức tín dụng;
2. Pháp luật về hợp đồng - các loại hợp đồng trong hoạt động tín dụng ngân hàng;
3. Pháp luật về bất động sản liên quan đến hoạt động ngân hàng;
4. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động ngân hàng. 
5. PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:
Đối tượng tham dự: Cán bộ phòng kinh doanh các công ty  kinh doanh bất động sản; cán bộ địa chính xã phường và các đối tượng khác có nhu cầu
Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 650.000 đ/khóa
Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 50.000 đ/học viên
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Luật Đất đai; 
2. Luật Nhà ở;
3. Luật Kinh doanh bất động sản.
6. PHÁP LUẬT THUẾ VÀ THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ:
Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý phòng Tài chính; nhân viên kế toán tại các doanh nghiêp và các đối tượng khác có nhu cầu
Thời gian đào tạo: 01 tháng (11 buổi)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 650.000 đ/khóa
Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 50.000 đ/học viên
Nội dung chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Hệ thống các loại thuế và chính sách pháp luật về thuế;
2. Hướng dẫn các thủ tục về thuế. 
7. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP:
Đối tượng tham dự: Cán bộ phòng hành chính tổng hợp, nhân viên văn thư tại các doanh nghiệp; Các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo: 02 tháng (22 buổi)
Địa điểm đào tạo:Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 1.300.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng, thư ký, chánh, phó văn phòng & các nhân viên văn phòng;
2. Tổng hợp, xử lý & cung cấp thông tin cho lãnh đạo;
3. Tổ chức công tác lễ tân, tiếp khách tại CQ, DN hoặc qua điện thoại;
4. Công tác văn thư: Quản lý văn bản đến; văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; Quản lý & sử dụng con dấu; Lập hồ sơ;
5. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản; 
6. Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu. 
8. SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, NGĂN NGỪA RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG:
Đối tượng tham dự: Cán bộ phòng kinh doanh các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo: 04 ngày (08 buổi), học cả ngày vào thứ bảy và CN
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, teabreak, phòng học máy lạnh)
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự;
2. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại;
3. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế; 
4. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;
5. Trao đổi tình huống, giải đáp thắc mắc thực tiễn. 
9. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
Đối tượng tham dự: Cán bộ phòng nhân sự; Cán bộ phòng tổ chức hành chính các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.
Thời gian đào tạo: 04 ngày (học vào thứ 7 và Chủ nhật , học cả ngày)
Địa điểm đào tạo:Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Phí trên đã bao gồm: tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học, teabreak, phòng học máy lạnh)
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Hợp đồng lao động;
2. Kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động; 
3. Tiền lương;
4. Chế độ bảo hiểm; 
5. Trao đổi tình huống, giải đáp thắc mắc thực tiễn. 
10. SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG:
Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý; cán bộ tín dụng trong các tổ chức tín dụng; Các đối tượng khách có nhu cầu
Thời gian đào tạo: 04 ngày (học vào thứ 7 và Chủ nhật , học cả ngày)
Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
Học phí: 1.500.000 đ/khóa (Phí trên đã bao gồm: Tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học, teabreak, phòng học máy lạnh)
Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Hoạt động tín dụng ngân hàng - các hình thức cấp tín dụng;
2. Hợp đồng tín dụng;
3. Kỹ năng soạn thảo các điều khoản của hợp đồng tín dụng;
4. Các biện pháp bảo đảm tiền vay;
5. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng;
6. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc thực tiễn. 
11. PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP:
     Đối tượng tham dự: Cán bộ phụ trách về thương hiệu và các tài sản SHTT của DN, cán bộ, nhân viên phụ   trách pháp lý của DN và các đối tượng khác có nhu cầu. 
     Địa điểm đào tạo:Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
     Học phí: 5.000.000 đ/khóa
     Thời lượng đào tạo: 2,5 tháng
    Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Hệ thống văn bản pháp luật về SHTT;
2. Nhận diện các tài sản trí tuệ của DN: Quyền tác giả đối với các tác phẩm; Quyền liên quan đến quyền tác giả đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; Quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Quyền đối với giống cây trồng mới;
3. Cách thức để DN có thể nhận biết hoặc tạo lập các tài sản SHTT;
4. Điều kiện bảo hộ đối với tài sản SHTT; Cách thức xác lập các quyền;
5. Cách thức để có thể đạt được sự bảo hộ một cách hiệu quả nhất;
6. Các hình thức khai thác, chuyển giao quyền; Các biện pháp bảo vệ, ưu điểm & hạn chế của từng biện pháp.
12. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP & KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ:
     Đối tượng tham gia khóa học: Giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị; Cán bộ phòng dự án, phòng kinh doanh và các đối tượng khác có nhu cầu;
     Thời gian đào tạo: 05 tháng
     Địa điểm đào tạo: Số 7, Mỹ Đình Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
Tầng 3 Phòng Hợp tác đào tạo Pháp Luật Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 66812118 -- 0974 459 158 - 0982 333 219
     Học phí: 10.000.000 đ (Đã bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh)
     Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề:
1. Quản trị DN hiện đại: Xây dựng mục tiêu & hoạch định chiến lược kinh doanh; Xây dựng & quản lý đội ngũ nhân sự; Xây dựng, thực hiện & quản lý dự án; Vốn đầu tư, nhận diện, sử dụng & quản lý vốn; Marketing & thương hiệu DN; Nhận diện & phòng ngừa rủi ro trong KD;
2. Pháp luật trong quản trị DN: Pháp luật DN, thương mại & đầu tư; Pháp luật lao động trong quản lý nhân sự tại DN; Các hợp đồng trong KD; Phòng ngừa các rủi ro phát sinh từ HĐ & hoạt động KD; Xác lập, khai thác & bảo vệ tài sản SHTT của DN;
    NGOÀI RA CÒN CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU RIÊNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Gửi nhận xét