Khóa học Nghiệp Vụ kế toán tài chính

(Khoá học Nghiệp vụ Kế toán) Hiện nay nhu cầu nhân sự về kế toán tài chính tại các doanh nghiệp ngày một nhiều, những khoá học thực tiễn mang tính thực hành cao sẽ là tiền đề tốt cho các bạn trẻ trong nghiệp kế toán sau này,cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế - Tài chính, thực hiện việc bàn giao các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính từ Viện Khoa học Tài chính và Viện Nghiên cứu khoa học Thị trường giá cả sang Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, sắp xếp nhân sự cho các bộ phận chức năng của viện Kinh tế - Tài chính.

Nội dung chính  

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Khóa học kế toán trưởng được học theo chương trình khung của Bộ Tài Chính:

Những ai có thể theo học lớp kế toán trưởng

Địa điểm đăng ký học

Tại Cơ sở đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh

Tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Tại Cơ sở đào tạo Đà Nẵng

Tại Cơ sở đào tạoKhánh Hòa – Nha Trang

Tại Cơ sở đào tạo Hải Phòng

Liên hệ đăng ký học:Trường Cao đẳng kinh tế Hà Nội

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Căn cứ nhu cầu XH.Trường Cao đẳng kinh tế Hà Nội

Khóa học kế toán trưởng được học theo chương trình khung của Bộ Tài Chính:

(Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011)

Phần 1. Bao gồm: 5 chuyên đề chung có tính độc lập tương đối, nên học viên có thể bắt đầu học từ bất kỳ chuyên đề nào. Sau khi tích luỹ đủ 7 chuyên đề theo quy định là học viên hoàn thành phần 1 của chương trình kế toán trưởng.

Phần 2. Bao gồm 6 chuyên đề về tổ chức và nghiệp vụ kế toán. Ngay sau khi kết thúc học phần 1, học viên được tách lớp và học lần lượt 6 chuyên đề theo quy định.

Những ai có thể theo học lớp kế toán trưởng. Khai giảng lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG Doanh nghiệp, đăng ký học ngay

⇒ Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  ( kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang).

⇒ Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả Hợp tác xã.

⇒ Những người hành nghề kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn qui định

⇒ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

⇒ Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp ( bằng photo có công chứng ).

Quyền lợi của học viên khi học lớp kế toán trưởng

CHỨNG CHỈ: Kết thúc khoá học kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)

 GIẢNG VIÊN:Giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS, GVC trong và ngoài trường có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn.

Là những giảng viên thực sự của đơn vị, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, giàu kinh nghiệm đào tạo thực tiễn.

Những chuyên gia và giảng viên đã tham gia giảng dậy nhiều khóa học của Trường Cao đẳng kinh tế Hà Nội, có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ở Bộ Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Trường đại học Luật, Đại học công đoàn, Học Viện Tài chính…..

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO: Lấy học viên làm trung tâm, xuyên suốt chương trình học, học viên được học tập và cập nhật thông tư, nghị định mới nhất, tháo gỡ nhưng vướng mắc và phòng tránh tối thiểu những sai sót không đáng có trong công việc.

 MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP: Phòng học rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi điều hòa, máy chiếu, thang máy, nước uống tinh khiết, đảm bảo tiêu chí học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.

 PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ: Bạn có thể đang ký khóa học kế toán trưởng tại bất cư ở đâu tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Hãy đăng ký ngay để được tư vấn chi tiết về lớp học. Biết được những khuyến mãi của lớp học

Gửi nhận xét