Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề,Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí; Vận hành nhà máy nhiệt điện (ngưng hơi); Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị hóa dầu; Khoan khai thác dầu khí; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật dẫn đường hàng không; Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy; Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin; Công nghệ mạ; Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò;

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Nguyên tắc gán mã các cấp: (Tư vấn chọn Mã ngành học, Mã nghề học, trường học : 0961 654 423 )

- Mã cấp I - Trình độ đào tạo: 01 chữ số

- Mã cấp II - Lĩnh vực đào tạo: 03 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp III - Nhóm ngành, nghề: 05 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

- Mã cấp IV - Tên ngành, nghề: 07 chữ số (gồm 2 số tiếp theo và số mã sinh ra nó)

Quyết định 29/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 29/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “điện tử dân dụng” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Gửi nhận xét