Kỹ năng mềm dành cho sinh viên Kinh tế

Trong hàng trăm sinh viên chỉ có số ít người đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Vì thực tế cho thấy, những người thành đạt chỉ có 25% là do trình độ chuyên môn, bằng cấp, hay chứng chỉ, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm,SACOMBANK tuyển dụng 1.000 sinh viên làm thực tập viên 

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của Công ty và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của CPA chứng chỉ tài chính,CIMA kế kiểm bạn có thể theo đuổi Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề ngắn hạn CHUYÊN NGÀNH… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Kế toán trưởng là vị trí công việc đứng đầu bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành công tác kế toán – tài chính của doanh nghiệp. Vậy công việc cụ thể của Kế toán trưởng gồm những gì? Hãy cùng Tuyencongnhan.vn tìm hiểu qua bản mô tả chi tiết sau đây.

Bản mô tả công việc Kế toán trưởng trong doanh nghiệp.Công việc cụ thể của Kế toán trưởng gồm những gì?

 Bản mô tả công việc Kế toán trưởng.Nhiệm vụ chính  Công việc cụ thể Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính

Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của doanh nghiệp.Kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời kỳ hội nhập

Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo những quy định mới nhất của Luật kế toán.

Điều phối công tác kế toán Mô tả công việc kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng – quý – năm của kế toán viên.

Xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp - kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu – chi của doanh nghiệp.

Kiểm tra, phê duyệt báo cáo thuế trước khi gửi nộp cho cơ quan thuế.

Kiểm tra, phê duyệt báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho từ kế toán kho.

Kiểm tra, phê duyệt bảng tính lương do kế toán tiền lương hoặc kế toán tổng hợp lập.

Kiêm tra, phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận khác của doanh nghiệp đề nghị.

Kiểm tra, ký các báo cáo khác của kế toán viên và chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng…; các cơ quan nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch – đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước…

Trực tiếp báo cáo lên ban lãnh đạo doanh nghiệp việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; báo cáo tài chính định kỳ.

Bao quát hoạt động của bộ phận để đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ, đột xuất không có sai sót, sai phạm nào được phát hiện.

Quản lý công tác tài chính Chuyên gia Đào tạo Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện – kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai.

Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, đưa ra những đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý – sử dụng vốn.

Triển khai thực hiện việc nghiên cứu, phân tích để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ.

Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất tăng – giảm chi phí hiệu quả.

Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Các công việc khác Học quản trị kinh doanh, muốn làm trong ngân hàng?

Tổ chức lưu trữ, bảo quản cẩn thận các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính – kế toán của doanh nghiệp. (Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ theo dõi hợp đồng, hồ sơ kê khai thuế VAT, sổ theo dõi doanh thu, công nợ…).

Trực tiếp, phân công thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, kỹ năng cho kế toán viên, nhân viên mới của bộ phận.

Định kỳ thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bộ phận, đề xuất tăng lương – khen thưởng với những nhân viên của bộ phận làm việc tốt.

Chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của bộ phận để triển khai, đánh giá công việc hay xử lý những vấn đề bất ngờ.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp liên quan với Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Gửi nhận xét