Liên Thông Đại Học Dược-Web Dangkytuyensinh.edu.vn

Liên Thông Đại Học Dược‎:Căn cứ qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện”. Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 về “Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội: Đào Tạo CĐ Dược –CĐ Điều Dưỡng.‎ Theo chương trình đào tạo liên tục, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp Định hướng Dược lâm sàng như sau: Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội ở đâu Hà Nội ?.Cao đẳng Dược Hà Nội (mã ngành C900107) + Cao đẳng Điều Dưỡng (mã ngành C720501): Đối tượng đăng ký gồm: Sinh viên Dược năm cuối, Dược sĩ, Bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện, Nhà thuốc, công ty, các Dược sĩ khác có nhu cầu học tập về Dược lâm sàng.Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của các cơ sở Y tế, nhu cầu của địa phương, của nhân lực Y tế. Cơ hội cuối cùng đăng ký học‎.Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn từ 3 đến 9 tháng bao gồm: Răng Hàm Mặt; Tai Mũi Họng; Thẩm mỹ; Hóa sinh, xét nghiệm; Y học cổ truyền; Sản; Nhi; Mắt; Phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe; Kỹ thuật viên vật lý trị liệu; Chẩn đoán hình ảnh, X quang, siêu âm; Nội tổng hợp, hệ nội; Ngoại, ngoại tiêu hóa, thần kinh, hô hấp; Y tế công cộng; Điều dưỡng, hộ sinh.Hệ Cao Đẳng Dược Hà Nội‎.Xét Tuyển Cao Đẳng Dược Hà Nội Trường Công Lập

Cao đẳng Dược

Cao đẳng Điều dưỡng

Tốt nghiệp THPT (THBT)(đối với hệ tập trung dài hạn )

 Tốt nghiệp Trung cấp Dược(đối với hệ liên thông)

Tốt nghiệp THPT (THBT) (đối với hệ tập trung dài hạn )

Tốt nghiệp Trung cấp các ngành Y: Điều dưỡng, Y sĩ, Y sĩ YHCT, Xét nghiệm, Kỹ thuật Y (đối với hệ liên thông)

Tại Việt Nam hiện nay nhu cầu về dược sĩ cao đẳng, y tá, kỹ thuật viên… là rất lớn và liên tục tăng cao. Theo thống kê của cục quản lý dược liệu mới đây cho biết tỷ lệ dược sĩ trên dân số chỉ đạt 1,76/10.000, trong số đó đa phần dược sĩ làm việc trong các cơ quan nhà nước, các trung tâm y tế, bệnh viện và các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc. Số liệu này cho thấy lượng dược sĩ cần cho ngành dược vẫn còn thiếu trầm trọng. Để bù đắp cho số lượng dược sĩ đó, trong thời gian tới ngành dược cần phải đào tạo thêm khoảng 25-30.000 cử nhân nữa.

Dược sĩ ca đẳng

Đào tạo cao đẳng dược cho ngành Ngành Dược   C900170

Ngành Điều dưỡng    C720501

Để đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho ngành dược thì chỉ có cách là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ngành dược, tăng cường đào tạo. Hiện nay trên cả nước chỉ có rất ít các  trường đào tạo dược sĩ chất lượng như: Đại học dược, Cao đẳng dược Hà Nội…Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   Theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Đăng ký tuyển sinh [(CEFR dangkytuyensinh.edu.vn)]

Xếp loại kết quả học tập:
a) Điểm trung bình chung học tập là căn cứ để xếp loại học tập của học sinh, cụ thể:
     - Loại Xuất sắc: từ 9,0 đến 10
     - Loại Giỏi: từ 8,0 đến 8,9
     - Loại Khá: từ 7,0 đến 7,9
     - Loại Trung bình khá: từ 6,0 đến 6,9
     - Loại Trung bình: từ 5,0 đến 5,9
     - Loại Yếu: từ 4,0 đến 4,9
     - Loại Kém: dưới 4,0
  b) Học sinh có điểm trung bình chung học tập xếp từ loại khá trở lên bị hạ xuống một bậc nếu có từ 20% trở lên số học phần có điểm dưới 5,0 ở lần thi thứ nhất.

   Nghị định số 150/2013/NĐ-CP quy định về sửa đổi thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan; đồng thời, việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định chung còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định chuyển đổi./.

Gửi nhận xét