Lớp học chứng chỉ Tiếng Anh (CEFR) - Ngoại ngữ A2

Thông tin tuyển sinh, kế hoạch khai giảng các lớp đào tạo ngắn hạn trình độ ngoại ngữ đào tạo theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam. Đơn vị tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bao gồm 10 đơn vị sau:

Theo công văn số 139/ĐHSPHN-ĐT ngày 14/4/2016.

Căn cứ các thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định về trình độ ngoại ngữ: số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập; số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đạt yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho sinh viên hệ chính qui của Trường như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG: Học sinh, Sinh Viên làm trong các trường Mầm Non, Công lập, Giáo Viên,sinh viên đang học tập tại Các Trường Cao đẳng, ĐH, Trung Cấp sư Phạm

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký dự gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (có dán ảnh theo mẫu 1 gửi kèm);

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký đã nộp.

III. THỜI GIAN:chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2 cho sinh viên

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày tại phòng 309 nhà Hiệu bộ (gặp cô Đoàn Thị Thủy – Phòng Kế hoạch Tài chính  Thầy  Cường: 0961 654 423). Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

Cấp chứng chỉ: Sinh viên xem kết quả thi trên trang Web của Trường trước khi nhận chứng chỉ. Chú ý: Thí sinh ở xa có thể gửi hồ sơ qua mail: tuyensinhdaotaostart@gmai.com, hoặc gửi qua đường điện theo đúng địa chỉ của nhà trường ở trên. Kính phí thí sinh có thể chuyển qua tài khoản.

Giáo viên Mầm non cần Chứng chỉ Tiếng Anh gì?

Theo thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, thì chứng chỉ tiếng Anh cho giáo viên mầm non là chứng chỉ A1, A2 khung tham chiếu châu Âu (tương đương trình độ bậc 1, 2 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) .

Giáo viên Mầm non cần Chứng chỉ Tiếng Anh gì? . Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non).

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức là giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 2. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

Giáo viên mầm non hạng II      Mã số: V.07.02.04      Yêu cầu tiếng Anh A2 (bậc 2/6)

Giáo viên mầm non hạng III     Mã số: V.07.02.05      Yêu cầu tiếng Anh A2 (bậc 2/6)

Giáo viên mầm non hạng IV     Mã số: V.07.02.06      Yêu cầu tiếng Anh A1 (bậc 1/6)

Giáo viên Mầm non cần Chứng chỉ Tiếng Anh gì?

  • 06/01/2021 06:05
  • Caodangsuphamhanoi.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét