Ngành học dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội

Giá dịch vụ y tế sẽ điều chỉnh thế nào?. Bộ Y tế và Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các đối tượng khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc các nhóm nghề Y học cổ truyền, Dịch vụ y tế, Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ xã hội….

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Y học cổ truyền
 
 
Điều dưỡng y học cổ truyền
40720201
50720201
Dịch vụ y tế
 
 
Kỹ thuật xét nghiệm y tế
40720301
50720301
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
40720302
50720302
Dược học
 
 
Kỹ thuật dược
40720401
50720401
Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc
40720402
50720402
Điều dưỡng, hộ sinh
 
 
Điều dưỡng
40720501
50720501
Hộ sinh
40720502
50720502
Răng - Hàm - Mặt
 
 
Kỹ thuật phục hình răng
40720601
50720601
Công tác xã hội
 
 
Công tác xã hội
40760101
50760101
Dịch vụ xã hội
 
 
Dịch vụ chăm sóc gia đình
40760201
50760201

  • 11/04/2017 09:16
  • chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét