Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại KV phía Bắc

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh thành phía Bắc có đào tạo các ngành thuộc nhóm Cơ khí – Điện – Điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

- Nhóm ngành Kĩ thuật Cơ khí (5 chuyên ngành)

- Nhóm ngành Kĩ thuật điện (4 chuyên ngành

- Nhóm ngành Kĩ thuật Điện tử

Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

- Cơ khí nông nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Trường Đại học Hải Phòng

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ chế tạo máy cơ khí

Trường Đại học Hàng hải

- Khai thác máy tàu biển

- Điện tự động tàu thuỷ

- Kĩ thuật điện tử, truyền thông

- Kĩ thuật điều khiển và tự động

- Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ

- Đóng tàu thủy

- Kĩ thuật cơ khí (Máy nâng chuyển)

Trường Đại học Sao Đỏ

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí (3 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật ô tô (2 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (6 chuyên ngành)  

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (3 chuyên ngành)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (5 chuyên ngành)  

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí (3 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật ô tô (2 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (2 chuyên ngành)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (3 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ Hàn

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

Trường Đại học Chu Văn An(*)

- Kĩ thuật điện, điện tử

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng(*)

- Điện dân dụng và công nghiệp

- Điện tử viễn thông

- Công nghệ cơ điện tử

Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

Trường Đại học Vinh

- Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Quảng Bình

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Tên trường

Tên ngành, chuyên ngành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)

- Cơ khí

- Điện - Điện tử

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông; Điện tử y tế)

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

- Công nghệ kĩ thuật điện

- Hệ thống điện

- Xây lắp đường dây và trạm

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

- Công  nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ Hàn

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (2 chuyên ngành)

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (4 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật ô tô (2 chuyên ngành)

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (2 chuyên ngành)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

- Công nghệ hàn

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật Ô tô

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Hàng Hải

- Khai thác máy tàu biển

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí (2 chuyên ngành)  

- Điện tàu thủy

Trường Đại học Hải Dương

- Công nghệ kĩ thuật điện, truyền thông

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Đại học Thái Bình

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

- Công nghệ kĩ thuật ô tô (2 chuyên ngành

 

 

Gửi nhận xét