Nhóm ngành Khoa học cơ bản – Cơ điện

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân công nghệ, Cử nhân khoa học (ngành Hóa học), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Đề thi tuyển sinh CĐ-ĐH quốc gia có gì mới?

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức phát triển toàn diện; có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao.

Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*)

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Ô tô

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Hàng không

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô

1.1. Về kiến thức: Trường nào được phép đào tạo liên thông hệ nghề lên ĐH, CĐ?

Trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và liên ngành về cơ khí, điện tử, tin học, tự động hoá và khoa học vật liệu một cách hệ thống và khả năng tích hợp, ứng dụng các hệ thống nhằm tạo ra các hệ thống cơ điện tử mới. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên môn và giao tiếp thông thường.

1.2. Về kỹ năng: Nộp lệ phí sơ tuyển ĐH bằng… thẻ cào điện thoại

Ngoài kỹ năng vận hành, hiệu chỉnh, khai thác và sửa chữa các thiết bị hiện đại và hệ thống cơ điện tử, cử nhân Công nghệ Cơ điện tử còn có kỹ năng làm việc theo nhóm, lập dự án, triển khai và quản trị dự án.

1.3. Về thái độ: Nguyên nhân bộ Giáo dục hạ điểm sàn đại học

Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

1.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

Có khả năng ứng dụng tính toán, phân tích và xử lý các tình huống như một kỹ sư trong lĩnh vực cơ điện tử; có khả năng thiết kế, phát triển sản phẩm mới; có khả năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng và giảng dạy.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 122 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 29 tín chỉ

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế. 

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm) có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ CNKT lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)  cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có giá trị tương đương, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp lên các trình độ cao hơn.    

Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Cơ điện tử; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin; Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Điện tử-Viễn thông và Kỹ thuật y sinh.

Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo của Trường.

(Không tính các môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng an ninh)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn: 4 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành: 22 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 43 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ: 11 tín chỉ

+  Bắt buộc: 7 tín chỉ

+  Tự chọn: 4 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 13 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo (PDF)

Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*)
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT
CNTT: Khoa học Máy tính
CNTT: Kỹ thuật Máy tính
Công nghệ thông tin Việt-Nhật
Công nghệ thông tin Global ICT
Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
Toán-Tin
Hệ thống thông tin quản lý