Nhóm ngành Y Khoa Điều Dưỡng (Hệ Cao Đẳng tại Hà Nội)

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ CAO ĐẲNG DƯỢC các ngành thuộc nhóm ngành Y – Dược tại TP. Hà Nội:Để giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm trường đào tạo theo ngành học mà mình lựa chọn, chúng tôi tạm thời phân các trường đại học và cao đẳng theo một số nhóm ngành chính tại các khu vực khác nhau dưới đây.

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303

Chăm sóc sắc đẹp 6810404
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội (Cơ sở Hà Nội)   (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội (Cơ sở Hà Nội)(*)     

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301

Chăm sóc sắc đẹp 6810404

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur (Cơ sở Hà Nội) (*)

-Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Cao đẳng Y Hà Nội (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301

Chăm sóc sắc đẹp 6810404

Trường Cao đẳng Y  Dược Asean (Cơ sở Hà Nội) (*)

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Hệ Trung cấp trong Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

-Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Trường Trung cấp Y - Dược Phạm Ngọc Thạch

Cao đẳng Dược 6720201
Cao đẳng Điều dưỡng 6720301
Cao đẳng Hộ sinh 6720303
Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệp Y học 6720602
Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng 6720603

 

 


 

Gửi nhận xét