Nhóm ngành khai thác vận tải & Biển

Chuyên ngành đào tạo-Ngành Khai thác vận tải,Khai thác Vận tải: Ngành học đang “hút” nhân lực,Đây là ngành rất “hot”, nhưng nhiều học sinh và phụ huynh chưa có thông tin.

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Khai thác, điều khiển các phương tiện vận tải

Tên gọi của nghề

Mã nghề

Trung cấp nghề

Cao đẳng nghề

Khai thác vận tải
 
 
Điều khiển phương tiện thủy nội địa
40840101
50840101
Điều khiển tàu biển
40840102
50840102
Khai thác máy tàu thủy
40840103
50840103
Dịch vụ trên tàu biển
40840104
 
Bảo đảm an toàn hàng hải
40840105
50840105
Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải
40840106
50840106
Đặt chỗ bán vé
40840107
 
Dịch vụ trên tàu bay
40840108
 
Lái tàu bay dân dụng
40840109
50840109
Điều hành bay
40840110
50840110
Kiểm soát không lưu
40840111
50840111
Thông tin tín hiệu đường sắt
40840112
50840112
Lái tàu đường sắt
40840113
50840113
Điều hành chạy tàu hỏa
40840114
50840114
Lái xe chuyên dụng
40840115
50840115
Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện
40840116
50840116
Lái tàu điện
40840117
50840117
Điều hành đường sắt đô thị
40840118
50840118
Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt
40840119
50840119
 

Gửi nhận xét