Nhóm ngành quản trị,kế toán, tài chính,kinh doanh

Nhóm ngành quản trị,kế toán, tài chính,kinh doanh:Như ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Du lịch.... Ngành Kinh tế có các chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế bất động sản…

Dưới đây là danh mục các nghề đào tạo thuộc nhóm nghề Kinh doanh, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Quản lý…Nhóm ngành Kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của học sinh khi chọn ngành nghề. Tuy nhiên, để bảo đảm nhu cầu việc làm, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những kỹ năng cần thiết khi chọn nhóm ngành Kinh tế.

Tên gọi của nghề
Mã nghề
Trung cấp nghề
Cao đẳng nghề
Kinh doanh
 
 
Quản trị kinh doanh vận tải biển
40340101
50340101
Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
40340102
50340102
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
40340103
50340103
Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt
40340104
50340104
Quản trị kinh doanh vận tải hàng không
40340105
50340105
Quản lý kinh doanh điện
40340106
50340106
Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm
40340107
50340107
Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp
40340108
50340108
Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp
40340109
50340109
Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng
40340110
50340110
Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng
40340111
50340111
Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
40340112
50340112
Quản trị kinh doanh bất động sản
40340113
50340113
Dịch vụ thương mại hàng không
40340114
50340114
Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa
40340115
50340115
Marketing du lịch
40340116
50340116
Marketing thương mại
40340117
50340117
Bán hàng trong siêu thị
40340118
 
Nông vụ mía đường
40340119
 
Quan hệ công chúng
40340120
50340120
Logistic
40340121
50340121
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
 
 
Tài chính doanh nghiệp
40340201
50340201
Bảo hiểm xã hội
40340202
50340202
Tài chính tín dụng
40340203
50340203
Kế toán - Kiểm toán
 
 
Kế toán doanh nghiệp
40340301
50340301
Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
40340302
50340302
Kế toán vật tư
40340303
50340303
Kế toán ngân hàng
40340304
50340304
Kế toán tin học
40340305
 
Quản trị - Quản lý
 
 
Quản trị nhân sự
40340401
50340401
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
40340402
50340402
Quản lý nhà đất
40340403
50340403
Quản lý giao thông đô thị
40340404
50340404
Quản lý khai thác công trình thủy lợi
40340405
50340405
Quản lý khu đô thị
40340406
50340406
Quản lý cây xanh đô thị
40340407
50340407
Quản lý công trình đường thủy
40340408
50340408
Quản lý công trình biển
40340409
50340409
Quản lý tòa nhà
40340410
50340410
Quản trị nhà máy sản xuất may
40340411
50340411

  • 11/04/2017 09:25
  • Dangkytuyensinh.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét