Những ngành học đánh giá năng lực đầu vào của ĐHQG Hà Nội

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh công văn Thông báo thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đợt 1 các trường khu vực phía Bắc năm 2018 của Vụ Giáo dục Quốc phòng An Ninh:

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 (Quy định 22) đến nay đã thực hiện hơn 16 năm. Quy định 22 được ban hành trước khi có Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục Đại học 2012, nhiều nội dung của Quy định đến nay đã không còn phù hợp hoặc cần bổ sung một số quy định theo hướng mở rộng tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Điểm sàn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm lần lượt được được xác định là 17,0; 15,0 và 13,0. Ngưỡng điểm sàn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

>> Các mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia

>> Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia

>> Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của Trường, dán sẵn ảnh 3cm x 4cm (thí sinh có thể tải về tại đây)

Chiều 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm) đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học - Thường trực Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinhđại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy năm 2018 - báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự; Căn cứ vào các tiêu chí là các điều kiện xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh  ĐHSP, CĐSP, TCSP, gồm: Kết quả thi của thí sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP; Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh, Hội đồng đã xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐHSP  đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia: 17.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào CĐSP,  đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia: 15.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào TCSP,  đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia: 13.0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

>> Các mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia

>> Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia

>> Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của Trường, dán sẵn ảnh 3cm x 4cm (thí sinh có thể tải về tại đây)

Hội đồng Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (Thông tư số 10).

Việc ban hành Thông tư số 10 mục đích giúp các cơ sở đào tạo trong quá trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên/giáo sinh đã có bằng cử nhân hoặc cao đẳng sư phạm chuyển sang dạy môn  học khác hoặc cấp học khác nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trong toàn hệ thống.

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 về trường trước 16h00 ngày 7/8/2018 để xác nhận nhập học theo qui định của Bộ GDĐT. Quá thời hạn này, thí sinh coi như không trúng tuyển và nhập học tại trường.

Gửi nhận xét