QPH/QPS Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Ngày 6/3/2000, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký quyết định số 294/200QP- QĐ đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp quốc phòng. Sau 52 năm đào tạo các ngành nghề bậc trung cấp và CNKT, do nhu cầu đào tạo cho quân đội, cho công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực các ngành nghề kỹ thuật cho một số tỉnh khu vực Tây Bắc. Ngày 14/7/2004 Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã ký quyết định số 107/2004/QĐ- BQP và ngày 06/5/2008 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định số 3302/QĐ- BGDĐT thành lập Trường Cao đẳng CNQP trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học CNQP để đảm bảo đào tạo phục vụ quân đội, cho ngành CNQP và đào tạo một phần nhân lực cho khu vực, phù hợp với mạng lưới nhà trường của vùng, của quốc gia. Ngày 30/10/2008 Tổng tham mưu trưởng đã ký quyết định số 154/QĐ- TM ban hành biểu tổ chức biên chế Trường CĐ CNQP.

Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Công nghiệp Quốc phòng,Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng là một trường cao đẳng công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chuyên đào tạo kỹ thuật viên, cử nhân kế toán, tài chính doanh nghiệp, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trường Cao đẳng công nghiệp quốc phòng Ngày 06/5/2008 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định số 3302/QĐ- BGDĐT thành lập Trường Cao đẳng CNQP
      Trường CĐ CNQP tiền thân là Trường Trung cấp quân giới được thành lập ngày 24/3/1952. Đến ngày 28/10/1991 Tổng tham mưu trưởng có quyết định số 455/QĐ- TM sát nhập 4 trường (Trường Trung học kỹ thuật; Trung học kinh tế; Bổ túc cán bộ; Công nhân kỹ thuật 3) thành Trường Trung học kinh tế - Kỹ thuật và dạy nghề. Trung tâm trường tại Thị xã Phú thọ, Tỉnh Phú thọ; Cơ sở 2 đóng quân tại phường Ngọc thụy, Quận long biên, Hà nội.
     Ngày 6/3/2000, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký quyết định số 294/200QP- QĐ đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp quốc phòng. Sau 52 năm đào tạo các ngành nghề bậc trung cấp và CNKT, do nhu cầu đào tạo cho quân đội, cho công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực các ngành nghề kỹ thuật cho một số tỉnh khu vực Tây Bắc. Ngày 14/7/2004 Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã ký quyết định số 107/2004/QĐ- BQP và ngày 06/5/2008 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định số 3302/QĐ- BGDĐT thành lập Trường Cao đẳng CNQP trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học CNQP để đảm bảo đào tạo phục vụ quân đội, cho ngành CNQP và đào tạo một phần nhân lực cho khu vực, phù hợp với mạng lưới nhà trường của vùng, của quốc gia. Ngày 30/10/2008 Tổng tham mưu trưởng đã ký quyết định số 154/QĐ- TM ban hành biểu tổ chức biên chế Trường CĐ CNQP.

Website: http://www.cdcnqp.edu.vn,Ký hiệu trường: QPH/QPS

 

Gửi nhận xét