TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC:HVTC

Được phát triển trên cơ sở ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam chia làm 3 cấp và 6 bậc.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định của Bộ tài chính về quy chế tổ chức của HVTC  Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025, các trường ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này, là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của từng cơ sở đào tạo và toàn ngành, là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng đào tạo với xã hội, về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp. (Trích thông báo số 2196/BGĐT-GDDH ngày 22/4/2010 về hướng dẫn áp dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo)

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH ( Chú ý: Để tiện cho việc đi lại và hoàn thiện mọi thủ tục nhập học theo đúng quy định của nhà trường. Phụ Huynh và thí sinh đến mua hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi liên thông liên hệ trực tiếp với để được hướng dẫn ) Hotline: 0972 999 807 ( Phụ trách tuyển sinh )  (Thí sinh và phụ huynh liên hệ trước để đăng ký mua hồ sơ và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ . Tránh đến nơi thiếu thông tin và giấy tờ cần thiết phải đi lại nhiều lần)

Thực hiện chủ trương này TT Ngoại ngữ - Tin học (Center for Foreign Language and Informatics – CFI) được thành lập theo Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 4/6/2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính. Sứ mệnh của CFI, Học viện Tài  chính là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ giáo dục Đào tạo và Học viện Tài chính quy định về chuẩn đầu ra. CFI là Trung tâm duy nhất trực thuộc Học viện Tài chính thực hiện các chức năng và mục tiêu này

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành thông tư khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Nó được chia làm 3 cấp và 6 bậc. Trong đó:

Bậc 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 trong CEFR.

Bậc 2 (sơ cấp) tương thích với bậc A2 trong CEFR.

Bậc 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 trong CEFR.

Bậc 4 (trung cấp) tương thích với bậc B2 trong CEFR.

Bậc 5 (cao cấp) tương thích với bậc C1 trong CEFR.

Bậc 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR.

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

Thực hiện sứ mệnh này, Về Ngoại ngữ, CFI phối hợp với các Trung tâm Ngoại ngữ có uy tín để tổ chức kiểm tra trình độ và thực hiện đào tạo nhằm giúp sinh viên đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo yêu cầu quy định là TOEIC 400 đồng thời kết hợp với đại diện của Viện giáo dục Hoa Kỳ (ETS) là Tổ chức khảo thí đánh giá giáo dục (IIG) tổ chức thi TOEIC tại HVTC. Về tin học, CFI thực hiện đào tạo theo chương trình chuẩn quy định của Học viện Tài chính

Đồng thời CFI cũng liên tục đào tạo các khoá học khác nhằm giúp sinh viên hoàn thiện các chứng chỉ và các kỹ năng để đáp ứng được các yêu cầu tốt nhất sau khi ra trường như tổ chức các lớp Tin học nâng cao, Tiếng anh giao tiếp, Tiếng Anh C, các lớp CAT, ACCA, CFA, IELTS, TOEFL…các lớp kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp…;Là cầu nối giữa sinh viên HVTC và các Doanh nghiệp, các tổ chức bên ngoài. Thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài về các chương trình hợp tác với nước ngoài như kiến tập, thực tập du học tại chỗ.

Ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2020-2025”. Ngày 15 tháng 2 năm 2025, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về việc qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu (*).

Để tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Dân lập Hải phòng hiểu rõ hơn về Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung, chúng tôi xin giới thiệu Khung tham chiếu này.

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc học tập, giảng dạy và đánh giá cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. Theođó, hiểu biết và kỹ năng ngoại ngữ của một người được đánh giá theo 6 cấp độ chính.Khung tham chiếu xem ngôn ngữ như là một công cụ mà thông qua đó mỗi người có thể đạt mục tiêu của mình, vì vậy những mô tả về năng lực ngôn ngữ trong Khung này đánh giá học viên có thể làm và đạt được gì bằng ngôn ngữ đó.

Gửi nhận xét