Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Điều dưỡng hệ CQ

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Điều dưỡng hệ Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Theo đó, điểm xét tuyển 3 môn thi phải đạt từ 15 điểm trở lên, không có môn thi điểm 0 và xét điểm trúng tuyển của từng ngành học.

Thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Y – Dược.

Trường Đại học Y Dược Huế thông báo một số nội dung cụ thể về tuyển sinh đào tạo Cử  nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học, Cử nhân Y tế Công cộng

Các Sở Y tế– Các Bệnh viện và Công ty Dược Trung ương,Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế

1.     Đại học Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

2.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

3.     Đại học Điều dưỡng ”chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

4.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm”.

5.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh”.

6.     Đại học Kỹ thuật Y học ”chuyên ngành Vật lý Trị liệu”.

7.     Đại học Y tế Công cộng. 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

1. Ngành Y đa khoa liên thông từ trung cấp lên đại học: 120 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.

2. Ngành Dược học liên thông từ trung cấp lên đại học: 60 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.

3. Ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp lên đại học: 50 chỉ tiêu; Đào tạo hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng.

Gửi nhận xét