Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề ngắn hạn CHUYÊN NGÀNH

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề ngắn hạn năm,ông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn ,Đối tượng 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, THPT, vv…) Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều .Tiêu chuẩn cụ thể Chuyên gia Đào tạo Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu

1. Giảng viên cao cấp Khai giảng lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu lao động Hải Quan

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I).

d) Có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

e) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Giảng viên chính Khai giảng lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu lao động Hải Quan

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II).

d) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với giảng viên chính giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

e) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Giảng viên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên (hạng III).

d) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với giảng viên giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị,

đ) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

e) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều . Nhiệm vụ giảng dạy CPA chứng chỉ tài chính,CIMA kế kiểm bạn có thể theo đuổi

1. Chuẩn bị giảng dạy: Khai giảng lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu lao động Hải Quan

a) Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, vị trí, yêu cầu của môn học và các chuyên đề được phân công giảng dạy, các quy chế kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của học viên;

b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế các tài liệu, dữ liệu phục vụ cho giảng dạy.

2. Giảng bài, hướng dẫn học viên kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, thảo luận khoa học, tham gia các hoạt động thực tế, viết tiểu luận, thực tập tốt nghiệp, xây dựng đề cương và viết khóa luận tốt nghiệp.

3. Tìm hiểu trình độ, kiến thức và nguyện vọng của học viên; thường xuyên cập nhật thông tin để bổ sung, hoàn chỉnh, cải tiến nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy và dữ liệu phục vụ cho giảng dạy.

4. Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập của học viên và hướng dẫn học viên đánh giá hoạt động giảng dạy.

5. Dự giờ và tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của các giảng viên khác theo quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Học phí: Tùy theo số lượng học viên/lớp học, yêu cầu chuyên đề và địa điểm học.

1. Chứng chỉ Văn thư lưu trữ - Hành chính văn Phòng (01 tháng)

2. Chứng chỉ Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (01 tháng)

3. Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu (03 ngày)

4. Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý dự án và thanh quyết toán công trình (10 ngày)

5. Chứng chỉ Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình (05 buổi)

6.  Chứng chỉ Nghiệp vụ kỹ sư định giá (01 tháng)

7. Chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 (02 buổi)

8. Chứng chỉ Khai báo Hải quan điện tử (1.5 tháng)

9. Chứng chỉ kế toán trưởng (1.5 tháng)

10. Chứng chỉ An toàn lao động (theo thông tư 27/2020)

1. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục Mầm non: Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non, Quản lí Giáo dục Mầm non; các chuyên đề nâng cao thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo hướng đổi mới.

2. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục Đặc biệt cho đối tượng làm trong trường mầm non và các cơ sở chăm sóc giáo dục đặc biệt: Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non; Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ; Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

3. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Sư phạm Âm nhạc cho các đối tượng làm trong trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: Kỹ thuật sử dụng đàn phím (organ); Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong nhà trường; Thanh nhạc.

4. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Sư phạm Mỹ thuật cho các đối tượng làm trong trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: Tổ chức hoạt động Mỹ thuật trong nhà trường.

5. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ “Thư viện - Thiết bị trường học” cho các đối tượng là cán bộ quản lí thư viện, thiết bị dạy học ở trường tiểu học và trung học cơ sở.

6. Chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm” cho các đối tượng ngoài ngành sư phạm có nhu cầu dạy học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

 

 

Gửi nhận xét