Trung tâm mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Quy định mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận áp dụng với 3 trường hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm: Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương (gọi chung là văn bằng).

Điều kiện công nhận văn bằng (Học) Tiếng Đức Online ở Hà Nội

Theo Thông tư, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thông giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo; cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

Sau khi Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cấp giấy công nhận văn bằng cho quý vị (theo quy định tại Quyết định 77/2007/BGDĐT thời gian thực hiện thủ tục công nhận văn bằng tối đa 30 ngày làm việc), Trung tâm CNVB sẽ gửi email thông báo cho quý vị tới nhận kết quả với nội dung:

a) Đến nhận trực tiếp tại Trung tâm CNVB và tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định (mang theo giấy tờ tùy thân là CMND hoặc Hộ chiếu);

b) Người có văn bằng trả lời email báo kết quả đề nghị Trung tâm CNVB gửi chuyển phát nhanh đảm bảo kèm theo việc xác nhận địa chỉ, số điện thoại người nhận kết quả. Trung tâm CNVB sẽ gửi ngay sau khi nhận được yêu cầu và lệ phí dịch vụ do người có văn bằng chi trả.

Để nhận kết quả qua đường chuyển phát nhanh đảm bảo, Công dân khi đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện việc chuyển khoản lệ phí là: 50.000 đồng/hồ sơ, có thể chuyển khoản cùng với lệ phí nộp hồ sơ đề nghị Công nhận văn bằng.

c) Trong trường hợp ủy quyền cho người quen đến nhận trực tiếp cần có: Giấy ủy quyền cá nhân theo đúng quy định của Pháp luật.

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định: Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam…

Về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng: Người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp các thông tin về văn bằng quy định tại Phụ lục I Thông tư này tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng).Thay đổi công nhận văn bằng của người Việt do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Các minh chứng để xác thực văn bằng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng bao gồm: Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt và bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp; bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt.

Thay đổi công nhận văn bằng của người Việt do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Về thẩm quyền, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng đối với 3 trường hợp

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng gồm:

Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng ngân sách Nhà nước;

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành.

NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

 Quý vị cân nộp 01 bộ hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị được khai online, các bản sao có công chứng, tiếng nước ngoài thì công chứng dịch như hướng dẫn tại mục  Hồ sơ cần nộp) tại Trung tâm Công nhận văn bằng.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

 Giờ làm việc tiếp công dân:

Sáng:   8:00 – 11:30;

Chiều: 14:00 – 17:00.

Lưu ý: Tư vấn hỗ trợ hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh

- Trung tâm Công nhận văn bằng khuyến nghị nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện để quý vị không phải xếp hàng và thời gian đi lại.

- Các bản sao công chứng dịch/công chứng xếp theo thứ tự như trong trang: Hồ sơ cần nộp.

II. NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN:

 Quý vị gửi chuyển phát nhanh 01 bộ hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị được khai online, các bản sao có công chứng, tiếng nước ngoài thì công chứng dịch như hướng dẫn tại mục  Hồ sơ cần nộp), kèm theo biên lai chuyển lệ phí công nhận văn bằng theo địa chỉ của Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng.

Lưu ý: Quý vị chỉ gửi các bản sao công chứng (tiếng nước ngoài thì công chứng dịch). Trung tâm Công nhận văn bằng không nhận bản gốc qua đường bưu điện vì có thể xảy ra thất lạc chúng tôi không chịu trách nhiệm.

1. Mức thu phí: Tư vấn hỗ trợ hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh

Theo Điều 4 tại Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

a)   Mức lệ phí 500.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài (gồm hình thức du học toàn phần; du học bán phần; liên kết đào tạo giai đoạn cuối học tập ở nước ngoài)

b)   Mức lệ phí 250.000 đồng/01 văn bằng đối với các loại văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tập tại Việt Nam (gồm có liên kết đào tạo học hoàn toàn tại Việt Nam; học giai đoạn 2 tại Việt Nam; hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đặt chi nhánh (campus) tại Việt Nam giống RMIT Việt Nam).

*** Ví dụ: Quý vị đề nghị công nhận văn bằng Cử nhân (Bachelor) học tại RMIT Việt Nam; và bằng Thạc sĩ (Master) du học tại Vương quốc Anh thì cần nộp 250 + 500 = 750 nghìn VNĐ.

Thông tư 13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2021.

Gửi nhận xét