Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ

Phối hợp với phòng PA83 – Công an tỉnh Phú Thọ tham gia vào giám sát quá trình tuyển sinh, từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành xét tuyển.

1. Phương thức tuyển sinh
          Tổ chức xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo của Trường, không tổ chức thi tuyển.
          a. Tiêu chí xét tuyển
          Xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 bậc THPT hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
           a1. Xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 bậc THPT  
          - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.
          - Lấy điểm tổng kết cả năm 03 môn học của lớp 12 ở bậc THPT tương ứng với các môn thi thuộc từng khối thi được quy định như sau:
          + Khối A: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 03 môn: Toán, Vật lý, Hóa học;
            + Khối A1: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 03 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
            + Khối B: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 03 môn: Toán, Hóa học, Sinh học;
            + Khối D1: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của 03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
          - Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển được xác định dựa trên tổng số điểm của 03 môn học lớp 12 theo từng khối thi và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Điểm
xét
tuyển    =    Tổng điểm của 03 môn học lớp 12 theo từng khối thi    +    Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng tuyển sinh           Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành.
          Tỷ lệ chỉ tiêu dành cho xét tuyển theo tiêu chí này là 80%.
          a2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
          Điều kiện xét tuyển là thí sinh dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì.
            Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành.
          Tỷ lệ chỉ tiêu dành cho xét tuyển theo tiêu chí này là 20%.
          b. Lịch tuyển sinh của trường
          - Đối với xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 bậc THPT:
          + Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 20/6 đến 10/8 hằng năm; Xét tuyển trước ngày 15/8;
          + Xét tuyển đợt 2 (nếu đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 16/8 đến 30/9 hằng năm; Xét tuyển trước ngày 15/10.
          - Đối với xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Phương thức đăng ký của thí sinh
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập ở lớp 12 bậc THPT:
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT (Bản sao có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp ở năm dự tuyển);
- Học bạ THPT hoặc Bổ túc THPT (Bản sao có công chứng);
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng).
- 01 phong bì đề rõ địa chỉ để nhà trường gửi kết quả xét tuyển.
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển, quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  • 01/09/2011 10:33
  • Caodangsuphamhanoi.com