Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định hiện nay, tiền thân là trường trung cấp Nông nghiệp Nghĩa Bình được thành lập theo Quyết định số 64/TCUB ngày 30/4/1976 của UBND cách mạng Tỉnh Nghĩa Bình (nay là UBND Tỉnh Bình Định), là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Sở NN và PTNT, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi hệ thống giáo dục nghề nghiệp chính thức thống nhất dưới sự quản lý của Bộ LĐ-TB&XH; ranh giới giữa trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề bị xóa bỏ; Bộ GD&ĐT mở rộng cơ hội cho thí sinh vào đại học với nhiều nguyện vọng, các trường trung cấp trong tỉnh như ngồi trên đống lửa. Với việc tuyển sinh trở nên khó khăn hơn, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định tập trung xác định lại danh mục đào tạo để có phương án tuyển sinh phù hợp trong năm học tới.

Các ngành đào tạo:

-Chăn nuôi thú y -Khuyến nông lâm          -Trồng trọt         -Quản lý đất đai

-Kế toán doanh nghiệp    -Quản lý doanh nghiệp    -Quản lý và kinh doanh du lịch

-Thống kê                      -Công nghệ thông tin      -Hành chính văn thư    

-Quản trị mạng máy tính -Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định đào tạo và liên kết đào tạo đa hệ, bao gồm : trung cấp chuyên nghiệp chính quy, trung cấp vừa làm vừa học; sơ cấp và bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hợp tác xã. Liên kết với các trường Đại học Nông - Lâm Huế, Đại học Kinh tế Huế đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học; Thường xuyên mở các lớp ngắn hạn về tin học, ngoại ngữ trình độ A,B.

Theo ông Đồng Vĩnh Ký, Hiệu trưởng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định, nhà trường vẫn tập trung vào thế mạnh đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển nông thôn. Trong kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030, trường sẽ khảo sát lại nhu cầu nhân lực trong ngành nông nghiệp. Đây là cơ sở để triển khai đăng ký mở ngành đào tạo mới phù hợp với thực tế, dần loại bỏ các ngành không liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các ngành đào tạo truyền thống như: chăn nuôi - thú y, quản lý nhà đất, khuyến nông, trồng trọt - bảo vệ thực vật... vẫn là “xương sống” trong danh mục đào tạo nhưng sẽ được nghiên cứu để mở rộng hoặc tích hợp.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định đào tạo và liên kết đào tạo đa hệ, bao gồm : trung cấp chuyên nghiệp chính quy, trung cấp vừa làm vừa học; sơ cấp và bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hợp tác xã. Liên kết với các trường Đại học Nông - Lâm Huế, Đại học Kinh tế Huế đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học; Thường xuyên mở các lớp ngắn hạn về tin học, ngoại ngữ trình độ A,B.“Công tác chuyển đổi trong thời gian đến triển khai trên cơ sở điều kiện có sẵn về nhân lực, cơ sở vật chất. Trường cũng đã chỉnh sửa lại Đề án nâng cấp lên trường Cao đẳng theo quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp để gửi Bộ LĐ-TB&XH xem xét. Trước đó, đề án đã hoàn thiện nhưng vì trình lên Bộ GD&ĐT trong giai đoạn 2 Bộ đang tranh chấp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nên chưa được xem xét”, ông Ký trao đổi thêm.

Gửi nhận xét