ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2013

Thông báo về việc mở lớp bổ túc kiến thức và lớp ôn tâp thi tuyển sinh Cao học kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe, đợt 1 năm 2013,Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe năm 2013,Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe năm 2013

Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo Trình độ thạc sĩ kinh tế năm 2013 như sau:

 1. Mục tiêu, ngành và hình thức đào tạo:

1.1 Mục tiêu:

Mục tiêu chung là đào tạo ở trình độ cao cho các nhà kinh tế, nhà quản trị và các chuyên gia quản lí trong các lĩnh vực: quản lí, nghiên cứu, giảng dạy.

Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, người học cần đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có kiến thức và năng lực hoạt động kinh tế rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo phùhợp với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.

- Thông thạo tiếng Anh và các kỹ năng giao tiếp.

- Có sức khoẻ để học tập và làm việc.

 1.2 Chuyên ngành đào tạo: Năm 2013 Trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho các chuyên ngành sau:

 1. Kinh tế chính trị                                5. Kinh tế phát triển

2. Quản trị kinh doanh                          6. Tài chính doanh nghiệp

3. Tài chính nhà nước                            7. Ngân hàng

4. Thương mại                                      8. Kế toán

 1.3 Thời gian đào tạo: thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ khoảng 3 năm học.

Hình thức học: học vào các buổi tối trong tuần hoặc học thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc 1 quý tập trung học 1 tháng.

 2.Điều kiện dự thi và phương pháp tuyển chọn

Điều kiện dự thi:  công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cần có đủ các điều kiện sau đây được dự thi tuyển sinh đào tạo Trình độ thạc sĩ kinh tế.

 2.1 Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM cấp (nếu chỉ có bằng Đại học ngoại ngữ và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM cấp thì phải thi ngoại ngữ khác).

2.2 Thâm niên công tác :

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành kinh tế loại khá trở lên được dự thi ngay nếu đăng ký đúng ngành. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học một năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

2.3. Điều kiện sức khỏe:

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động

2.4. Môn thi tuyển:

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ kinh tế năm 2013, dự kiến tổ chức thi tuyển sinh vào đầu tháng 8 năm 2011, sẽ  thi 3 môn sau:

- Môn ngoại ngữ: Anh văn (Basic User A2 Khung Châu Âu chung).

 - Môn cơ bản : Toán kinh tế.

- Môn cơ sở:      Kinh tế học.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị, dự thi 3 môn sau:

 - Môn ngoại ngữ: Anh văn (Basic User A2 Khung Châu Âu chung).

- Môn cơ bản : Triết học.

- Môn cơ sở:     Lịch sử các học thuyết kinh tế.

Những thí sinh không dự thi tiếng Anh thì phải dự thi môn ngoại ngữ tiếng Pháp hoặc tiếng Nga.

2.5 Điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ : cho các trường hợp sau đây:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung hoặc tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài sử dụng một trong năm ngoại ngữ trên hoặc tốt nghiệp đại học , thạc sĩ trong nước mà chương trình đào tạo bằng tiếng Anh không qua phiên dịch.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng anh TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32, IELTS 4.0 hoặc TOEIC 450 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh.

2.6 Đối tượng và chính sách ưu tiên

- Đối tượng:

+ Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.

+ Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

            + Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng võ trang.

            + Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên đã kể trên được cộng một điểm cho môn cơ bản (theo thang điểm 10). Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên, chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

2.7 Điều kiện xét trúng tuyển

Thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 ở các môn thi cơ bản, cơ sở và  môn ngoại ngữ phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc được miễn thi ngoại ngữ thuộc diện xét trúng tuyển.

Việc xét  trúng tuyển sẽ được xét theo chỉ tiêu đào tạo đã được Bộ Giáo dục và đào tạogiao cho Trường tính theo tổng điểm thi của các môncơ sở, cơ bản của từng thí sinh từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi cơ sở và cơ bản như nhau sẽ lần lượt xét đến mức điểm cao hơn của môn cơ sở, sau đó đến môn cơ bản và cuối cùng là môn ngoại ngữ để xác định người trúng tuyển.

2.8 Điều kiện miễn thi tuyển sinh (chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ):

Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính qui ngành Kinh tế được chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế phải thoả mãn các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, ngành tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ kinh tế, có kết quả rèn luyện cuối khóa loại khá trở lên. 

- Được khen thưởng cuối khóa học về thành tích trong học tập hoặc nghiên cứu khoa học (có bằng khen, giấy khen) từ cấp trường trở lên. 

- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hoặc IELTS 5.0, TOEIC 550.

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ xét chuyển tiếp sinh.

Thí sinh nộp hồ sơ xét chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế từ ngày 16/10/2012 đến ngày 20/11/2012 và được thông báo kết quả xét tuyển trước ngày 03/04/2013

 3. Đăng ký dự thi:

Thí sinh căn cứ vào các điều kiện quy định ở trên, có nhu cầu đăng ký dự thi, khi trúng tuyển không được đổi chuyên ngành khác.

Trong kỳ thi năm 2013, thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành của trường.

Học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh đang học tập không được đăng ký dự thi.

 Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).  

2. Lí lịch khoa học (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm)

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa .

4. Quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác để xét về đối tượng ưu tiên, bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

(Các đối tượng ưu tiên theo khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền hoặc có quyết định điều động của cấp cóthẩm  quyền đến các vùng, khu vực ưu tiên đã nêu trên và xác nhận của UBND Phường/Xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên. Người dân tộc thiểu số nộp bản sao chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu (có công chứng).)

5. Một bản sao có công chứng hoặc nơi cấp sao y bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học chuyên ngành kinh tế..

6. Chứng chỉ miễn ngoại ngữ (nếu có).

7. Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hai ảnh 4x6 chụp chân dung trong thời gian 1 năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

 - Trường không nhận hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc thiếu điều kiện dự thi và không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, đối tượng ưu tiên, chứng nhận thâm niên, sau khi đã tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Thí sinh vào  để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu kể từ ngày 01/3/2011. Nhà trường không trực tiếp phát hành hồ sơ. Khi thí sinh đến nộp hồ sơ, trường phát cho mỗi thí sinh một túi đụng hồ sơ.

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đào Tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM từ ngày12/11/2012 đến hết ngày 16/12/2012.

- Những thí sinh có nhu cầu ôn tập, liên hệ tại Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học từ ngày có thông báo chiêu sinh.

- Trong thời gian ôn tập và thi tuyển, 24/11/2012 đến 09/02/2013 mọi chế độ đãi ngộ về vật chất do cơ quan quản lí cử cán bộ đi học hoặc cá nhân chịu trách nhiệm .thời gian thi :09/,10/03 / 2013

- Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Trường và Bộ Giáo dục &Đào tạo phê chuẩn kết quả tuyển sinh năm 2013, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM sẽ gửi giấy báo mời học viên trúng tuyển về học. Mọi chế độ chính sách của học viên trong thời gian học tập sẽ thông báo vào ngày khai giảng khoá học.

 

  • 08/01/2013 12:00