Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

 Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh ra đời với sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực Kinh tế Tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Đại Học Ngân hàng TP.HCM

Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm , Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1, TP.HCM
Tel/Fax: 08.38291901
Ký hiệu trường: NHS

Được thành lập vào những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất, Trong suốt chặng đường vừa qua, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực, vượt qua những khó khăn, thử thách, năng động và sáng tạo, không ngừng mở rộng giao lưu quốc tế để phát triển nhanh cả về quy mô, đa dạng hóa ngành, hệ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ chuyên gia quản lý kinh tế có trình độ cao cho xã hội; đã xây dựng một thương hiệu đại học có uy tín trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và uy  tín ngày càng cao của ngành giáo dục, đóng góp quan trọng và tích cực vào những thành tựu chung của toàn ngành Ngân hàng.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, nhưng chuyên ngành về kinh tế với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng. Hiện nay trường có 05 ngành học : Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Mục tiêu chung đến năm 2020 là xây dựng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.


  • 20/01/2014 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét