Trường Đại học Phú Yên

Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) và Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật (THKT-KT) Phú Yên

Đại Học Phú Yên

Đại Học Phú Yên

Địa chỉ: 18 Trần Phú, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. 
Tel/Fax: 057 3843025; Fax: 057 3842618- 3842312
Ký hiệu trường: DPY

Tổng số cán bộ, viên chức toàn trường có 206 người; trong đó, giảng viên cơ hữu: 144; trình độ tiến sĩ: 9, thạc sĩ: 70, cử nhân/đại học: 100, cao đẳng: 4, trung cấp: 5, trình độ khác: 18. Nhiều cán bộ, viên chức của trường đã được rèn luyện, trưởng thành trong quá trình xây dựng nhà trường, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng và là lực lượng đảm bảo giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

Trường  đào tạo theo các mô hình: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết; đội ngũ nhà trường đã thực hiện thành công 26 đề tài nghiên cứu khoa học gồm đề tài cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, trong đó có một số đề tài đang được ứng dụng rất có hiệu quả vào hoạt động giáo dục đào tạo.

Hệ thống ngành đào tạo của Trường Đại học Phú Yên chủ yếu thuộc các nhóm ngành: Sư phạm, Kỹ thuật – Công nghệ, Nông nghiệp, Kinh tế, Khoa học Xã hội – Nhân văn, Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ. Đến năm học 2009 – 2010, trường có 5 mã ngành đại học, 22 mã ngành cao đẳng và 10 mã ngành trung cấp; quy mô đào tạo với 4.332 SVHS và học viên bao gồm tất cả các hệ, các loại hình đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết; đội ngũ nhà trường đã thực hiện thành công 26 đề tài nghiên cứu khoa học gồm đề tài cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, trong đó có một số đề tài đang được ứng dụng rất có hiệu quả vào hoạt động giáo dục đào tạo. Năm học 2010 – 2011, trường sẽ mở thêm 6 mã ngành đại học, 3 mã ngành cao đẳng.Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 nêu mục tiêu:

 - Về đào tạo, đến năm 2015 mở được hơn 20 ngành đào tạo đại học, 30 ngành cao đẳng, 20 ngành trung cấp chuyên nghiệp; đến năm 2020 mở được 30 ngành đại học, 40 ngành cao đẳng, 30 ngành trung cấp chuyên nghiệp, 5 ngành cao học, 2 ngành nghiên cứu sinh. Quy mô đào tạo, đến năm 2015: 10.000 SVHS, học viên; đến năm 2020: 15.000 SVHS, học viên; bao gồm các hệ, loại hình đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết. Mở rộng quy mô và chỉ tiêu đào tạo theo hướng phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm; ưu tiên phát triển đào tạo các ngành kinh tế, kĩ thuật – công nghệ, nông nghiệp và văn hoá – du lịch.

 - Về nghiên cứu khoa học, đến năm 2015 và kể cả đến năm 2020 có khoảng 50 đề tài/năm; riêng giai đoạn 2015 – 2020, số đề tài cấp bộ, cấp tỉnh tăng 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015. Đến năm 2020, hình thành một số nhóm nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học nổi tiếng trong nước; có sản phẩm nghiên cứu được sử dụng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên, của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giải quyết được các vấn đề đặt ra từ các doanh nghiệp và được giới học thuật trong nước đánh giá cao và tham khảo để nghiên cứu nối tiếp.


  • 22/12/2011 12:00