Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:HƯỚNG DẪN ÔN TẬP DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO CHUẨN CHÂU ÂU VÀ TUYỂN SINH

– Giảng viên: 21 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 08 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

– Cán sự : 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.Chứng Chỉ Tin học Ứng Dụng BGD - Đủ điều kiện thi Công Chức

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển:  Xem
Kế hoạch thi tuyển viên chức: Xem
Tài liệu ôn tập: Download

Các hội đồng tư vấn khác

Hội đồng tuyển dụng.

Hội đồng lương

Hội đồng thi đua

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật

Hội đồng xét cấp học bổng và học phí

Hội đồng tuyển sinh Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành

Hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng của Trường Đại Học Sân Khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh gồm có:

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Đào tạo

Phòng Hành chính – Quản trị

Phòng Kế toán – tài vụ

Phòng Công tác chính trị – Quản lý học sinh – Sinh viên

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng của phòng

Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm , miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng. Nhiệm kỳ của các Trưởng, Phó phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể bổ nhệm lại.

Gửi nhận xét