Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Trường Đại học Luât - Đại học Huế trải qua các giai đoạn khác nhau. Tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế (từ năm 1957), từ năm 1975 đến 1990 Đại học Huế tạm dừng đào tạo ngành Luật. Tiếp đến ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học) ban hành Quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ Pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý. Ngày 26/01/2000, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn pháp lý. Cơ cấu khoa Luật gồm ba bộ môn: Luật Hành chính - Nhà nước, Luật Tư pháp - Dân sự và Luật Kinh tế - Quốc tế. Quá trình xây dựng, đội ngũ Khoa Luật phát triển ngày càng lớn mạnh. Để đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và tiền đề cho thành lập Trường Đại học Luật- Đại học Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2009, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở tách Khoa Luật từ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Thông tin tuyển sinh 2015 Trường Đại học Luật - Đại học Huế,Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Trường Đại học Luật - Đại học Huế (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

  Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Luật đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Để tái thành lập lại trường Đại học Luật thuộc Viện Đại học Huế trước đây và đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng cao phục vụ kịp thời sự phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, mở rộng hợp tác quốc tế, ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
          * Về tổ chức bộ máy bao gồm: Ban Giám hiệu Nhà trường; 05 phòng (Tổ chức – Hành chính; Đào tạo – CTSV; Khoa học Công nghệ và Môi trường – Hợp tác Quốc tế; Kế hoạch – Tài chính; Khảo thí – Đảo bảo Chất lượng giáo dục). 05 Khoa chuyên môn (Khoa Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế). 03 Trung tâm nghiên cứu, phục vụ đào tạo (Trung tâm tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn; Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ Doanh nghiệp; Trung tâm thông tin - Thư viện).
          Trong chiến lược phát triển, Trường Đại học Luật luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ đầu ngành và cán bộ có học vị tiến sĩ. Hiện nay, Trường có 146 giảng viên. Trong đó: 95 giảng viên chuyên ngành, 51 giảng dạy đại cương; 03 Phó giáo sư, 16 Tiến sĩ, 09 Giảng viên chính, 62 Thạc sĩ, 22 cán bộ đang NCS trong và ngoài nước.
          * Về công tác đào tạo:
          - Đào tạo đại học, 02 ngành:
          + Ngành Luật (mã ngành: D380101), gồm 04 chuyên ngành: Luật Hành chính - Nhà nước, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế - Quốc tế;
          + Ngành Luật Kinh tế (mã ngành: D380107), gồm 02 chuyên ngành: Luật hợp đồng, Luật tổ chức kinh doanh.
          Hàng năm, Trường tuyển sinh trong cả nước với chỉ tiêu từ 800 – 1000 sinh viên đại học hệ chính quy trên cơ sở xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành, với các tổ hợp các môn thi cho 02 mã ngành đào tạo Luật và Luật Kinh tế, bao gồm tổ hợp các môn thi: (Toán, Vật lý, Hóa học); (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý); (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); đào tạo hệ đại học bằng thứ hai,  đại học vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết ngoài trường. Trong công tác đào tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn, thông qua Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ Doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn pháp luật; hợp đồng với các cơ quan tư pháp, tòa án của địa phương để tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động giúp cho sinh viên có cơ hội tham dự thực tập, thực tế trực tiếp các phiên tòa.
          - Đào tạo sau đại học:
          + Thạc sỹ Luật Kinh tế (Mã số: 60.38.01.07). Hàng năm tuyển sinh 50- 80 chỉ tiêu. Trong chiến lược phát triển, đến năm 2016 mở mới 2 mã ngành đào tạo cao học Luật Hình sự; Lý luận Lịch sử nhà nước và pháp luật, đồng thời năm 2016 mở mã ngành đào tạo tiến sỹ Luật kinh tế.
          *  Về NCKH và Hợp tác quốc tế: Thực hiện hàng chục đề tài cấp Bộ trọng điểm, cấp Bộ, cấp cơ sở Đại học Huế và cấp Trường có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. Tham gia ký kết và thực hiện nhiều dự án hợp tác với các đối tác quốc tế như: Tổ chức quốc tế Pháp ngữ; Tổ chức JICA (Nhật Bản); tổ chức DANIDA (Đan Mạch); tổ chức CIDA (Canada); Trường Đại học Luật Schulich – Đại học Dalhousie, Canada; Tổ chức Những nhịp cầu Đông Nam Á (BABSAE CLE); Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Tổ chức JUSSBUSS (Na Uy); Trường Luật Newcastle – Đại học Newcastle (Úc); Trường Luật, Đại học Kinh tế - Tài chính Bắc Kinh (Trung Quốc); Đại học Pari II, Cộng hoà Pháp.
          * Về cơ sở vật chất:Khuôn viên của Trường Đại học Luật nằm trong tổng thể khu Quy hoạch của Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, với diện tích hơn 10,73 ha; cơ sở hạ tầng được quy hoạch thiết kế xây dựng tổng thể dài hạn, trung hạn một cách có hệ thống, đồng bộ, thông thoáng, từ nhà hiệu bộ, hội trường đa năng, thư viện, nhà học, khu thực hành luật, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, khu dịch vụ sinh viên và công viên cây xanh, theo mô hình Trường Đại học hiện đại, liên hoàn, đạt chuẩn khu vực.             
          Mục tiêu Sứ mạng: "Trường Đại học Luật - Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước".

  • 15/06/2015 04:17
  • dangkytuyensinh.edu.vn