Xét tuyển bằng học bạ THPT:Kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển bằng học bạ THPT:Kỳ thi THPT quốc gia Gần một năm Thông tư 30 được triển khai sâu rộng tại các trường tiểu học, ở các địa phương. Trên thực tế, những tác động tích cực từ cách đánh giá mới đã mang lại cho thầy và trò những thay đổi đáng mừng trong quá trình dạy và học. 

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Quan hệ quốc tế như thế nào?

> ​Đại học xét tuyển học bạ ngành Ngôn ngữ Nhật như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Marketing như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Quan hệ công chúng như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Trung Quốc như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Tài chính ngân hàng như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Kinh doanh thương mại như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Ngôn ngữ Anh như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Kế toán như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Công nghệ truyền thông như thế nào?

> Đại học tuyển học bạ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành như thế nào?

> Đại học tuyển học bạ ngành Luật quốc tế như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Luật kinh tế như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Kinh doanh quốc tế như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Quản trị khách sạn như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Quản trị kinh doanh như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Thương mại điện tử như thế nào?

> Đại học xét tuyển học bạ ngành Quản trị nhân lực như thế nào?

Phân biệt xét học bạ và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Về việc xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và xét bằng học bạ:

Đây là 2 phương thức hoàn toàn độc lập với nhau và không hề ảnh hưởng lẫn nhau.

Thí sinh vừa có thể điền phiếu nguyện vọng vào trường A đồng thời gửi hồ sơ xét học bạ vào trường đó.

Thí sinh hoàn toàn có thể không đỗ trường A bằng xét học bạ nhưng lại đỗ bằng kết quả thi THPT 2020

Không điền việc xét học bạ vào trong phần ghi nguyện vọng (mục 21) trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020 và xét tuyển đại học mà phải nộp hồ sơ riêng theo quy định của từng trường.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét học bạ ở nhiều trường khác nhau vì đây là hình thức xét tuyển riêng.

Thí sinh có thể đồng thời đỗ vào nhiều trường bằng xét tuyển học bạ, kết quả thi. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu đã xác nhận nhập học, nộp cho trường Giấy chứng nhận kết quả thi, sẽ không được tiếp tục tham gia xét tuyển nữa.

Gửi nhận xét