Cao đẳng Y tế An Giang Mã trường: 5101

Bậc trung cấp: gồm các ngành học: Y Sỹ Đa Khoa, Y Sỹ Sản Nhi, Y Sỹ YHDT, Dược Sỹ Trung Học.Đến tháng 12/1975 Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho Bộ Y Tế miền Nam trực tiếp quản lý, Bộ Y Tế đổi thành tên Trường Trung Học Y Tế ( THYT ) An Giang. Đến tháng 12/1976 Bộ chuyển giao Trường lại cho Uỷ Ban Nhân Dân Cách Mạng tỉnh An Giang.

Cùng với sự ổn định và phát triển đất nước, trường không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong những năm qua trường đã đào tạo học viên các ngành:Các kỹ thuật làm răng giả Cử Nhân Kỹ Thuật Phục Hình Răng (CNKTPHR)

a – Hệ chính qui:Đào tạo thi cấp chứng chỉ của bộ giáo dục 4366/BGDĐT-PC

– Bậc trung cấp: gồm các ngành học: Y Sỹ Đa Khoa, Điều Dưỡng Trung Học, Điều Dưỡng Trung Học Cộng Đồng, Hộ Sinh Trung Học, Y Sỹ Sản Nhi, Y Sỹ Y Học Dân Tộc, Dược Sỹ Trung Học, Y Sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Da Liễu – Lao ( Phần chuyên khoa học tại Bệnh Viện ĐKTT – AG hoặc Trường Kỹ Thuật Y Tế TW III) .

– Bậc sơ học: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, Hộ Sinh Sơ Học, Dược Tá, Nha Tá.

b- Hệ chuyên tu: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành

– Bậc trung cấp: gồm các ngành học: Y Sỹ Đa Khoa, Y Sỹ Sản Nhi, Y Sỹ YHDT, Dược Sỹ Trung Học.

c- Đào tạo lại: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, Hộ Sinh Sơ Học, Dược Tá, Y Học Dân Tộc cơ sở, bổ túc điều dưỡng cho Y Sỹ Đa Khoa, cán bộ quản lý y tế Phường Xã.Nha Khoa răng hàm mặt thẩm mỹ (Tuyển sinh kỹ thuật viên răng hàm mặt)

d- Đào tạo mới ngắn hạn – Tập huấn – Bồi dưỡng nghiệp vụ: gồm các ngành học: nhân viên y tế khóm ấp, nhân viên y tế cộng đồng, nhân viên bán thuốc, quản lý điều dưỡng…Kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK cho người Việt LĐ tại (HRD Korea)

* Qua 30 năm hoạt động, nhà Trường đã có nhiều đóng góp trong đào tạo nhân lực cho ngành y tế tỉnh nhà, góp phần vào công tác kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở và góp sức vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Hiện nay, nhiều cựu học viên của Trường đang giữ các chức vụ quan trọng trong ngành.

Gửi nhận xét