Tuyển Sinh Trực Tuyến các trường ĐH Kv Miền Trung Tây Nguyên

Tuyển Sinh Trực Tuyến các trường ĐH Kv Miền Trung Tây Nguyên,Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập.Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thêm phương án đăng ký trực tuyến.Để giúp thí sinh lần đầu đăng ký xét tuyển theo phương thức này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một số lưu ý, hướng dẫn.

Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng
Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Khoa Y Dược - ĐH Đà nẵng
Học viện Âm nhạc Huế
Trường Đại học Đà Lạt
Trường Đại học Nha Trang
Trường Đại học Phú Yên
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Trường Đại học Quảng Nam
Trường Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học Tài chính Kế toán
Trường Đại học Tây Nguyên
Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Trường Đại học dân lập Duy Tân (*)
Trường Đại học Đông Á (*)
Trường Đại học Dân lập Phú Xuân (*)
Trường Đại học dân lập Yersin Đà Lạt (*)
Trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng (*)
Trường Đại học Phan Châu Trinh (*)
Trường Đại học Phan Thiết (*)
Trường Đại học Quang Trung (*)
Trường Đại học Thái Bình Dương (*)
Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân (*)
Trường Đại học Hà Tĩnh
Trường Đại học Công nghiệp Vinh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Y khoa Vinh
Trường Đại học Quảng Bình
Đại học Huế
Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế
Khoa Du lịch - ĐH Huế
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế
Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế
Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế
Phân hiệu ĐH Huế tại quảng Trị
Khoa Luật - ĐH Huế

Gửi nhận xét