Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp Dược lên Đại học Dược Hà Nội

Cao đẳng Y tế Hà Nội (Hanoi Medical College - HMC)

Cao đẳng Y tế Hà Nội (Hanoi Medical College - HMC).Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh như quy định trong Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015,Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai năm 2016:
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 30.
- Môn thi: môn Hoá hữu cơ và Sinh học đại cương
- Thời gian thi: ngày 23, 24/7/2016.
​1. Đối tượng tuyển sinh: đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy theo chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Sinh học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa, bác sĩ đa khoa hệ chính qui và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời nộp hồ sơ: hồ sơ đăng ký dự thi cùng với lệ phí theo quy định được nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội từ ngày 23/5/2016 đến ngày 06/6/2016 (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
3. Học phí và kinh phí đào tạo: thí sinh nếu trúng tuyển khi nhập học sẽ đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 là 15.500.000 đồng/sinh viên. 
 Chi tiết thông báo tuyển sinh xin xem trong file đính kèm.

Gửi nhận xét