Tuyển sinh liên thông Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (sau đây gọi tắt là Trường) được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh.Tên giao dịch quốc tế: University of Finance and Business Administration.Trụ sở của Trường đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ kinh nghiệm kiếm những điểm thưởng đầu tiên nhanh nhất

Khi mới tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, bạn có những ưu đãi đặc biệt của Ban tổ chức dành cho thành viên mới. Thêm vào, nếu bạn biết cách kiếm những điểm thưởng đầu tiên nhanh nhất thì những ưu đãi đó sẽ phát huy hiệu quả nhanh chóng.

Chia sẻ kinh nghiệm kiếm những điểm thưởng đầu tiên nhanh nhất

Các phòng, ban chức năng:Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Đào tạo;

- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng;

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị - Thiết bị;

- Ban Quản lý ký túc xá;

Ngay khi trở thành  "tân binh" của Chương trình Điểm thưởng thành viên nổi tiếng này (nếu chưa tham gia thì click  Đăng ký  ngay), bạn sẽ có  ngay số vốn ban đầu là 50 điểm thưởng  (giá trị 50.000 đồng) từ quà tặng chào đón đầu tiên của Ban tổ chức . Bạn sẽ được Ban tổ chức tặng tiếp món quà thứ hai 40 điểm thưởng nữa nếu bạn có thể tự mình kiếm thêm được 10 điểm thưởng đầu tiên. Lúc đó số điểm thưởng trong tài khoản thành viên bạn sẽ là khoảng 100 điểm, vượt mức điểm tích lũy ban đầu quy định để bạn có thể bắt đầu đối sử dụng để nạp cước điện thoại di động hay mua thẻ game online.

Như vậy, nhiệm vụ của bạn bây giờ là phải nhanh chóng kiếm thêm được ít nhất 10 điểm thưởng nữa.để được nhận thêm món quà tặng thứ hai và hiện thực hóa giá trị của các điểm thưởng.

Các khoa sau: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Khoa Lý luận chính trị

- Khoa Tài chính - Ngân hàng;

- Khoa Kế toán - Kiểm toán;

- Khoa Hệ thống thông tin quản lý

- Khoa Quản trị kinh doanh;

- Khoa Thẩm định giá;

- Khoa Ngoại ngữ;

- Khoa Giáo dục thể chất;

Đối với các thành viên có kinh nghiệm, thì việc kiếm thêm 10 điểm thưởng nữa sẽ là "chuyện nhỏ như con thỏ", nhưng nếu bạn là lính mới tò te thì có thể bạn sẽ gặp lúng túng. Dưới đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn có thể kiếm ngay được số điểm thưởng này 1 cách nhanh nhất.

Sau đây là hai phương án kiếm điểm được dùng phổ biến nhất của các "tân binh":

Phương án 1 (kiếm được tối thiểu 10 điểm trong 1 ngày):

- Mời  ít nhất 2 bạn bè đăng ký tài khoản thành viên và tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên: Được cộng ít nhất 6 điểm

- Chia sẻ 10 tin đăng Khóa học - Tin tuyển sinh lên Facebook (để chế độ công khai): Được cộng thêm 2 điểm

- Chia sẻ 10 Trang thông báo tuyển sinh của trường lên Facebook (để chế độ công khai): Được cộng thên 2 điểm.

Phương án 2 (kiếm được ít nhất 12 điểm trong 3 ngày):

- Chia sẻ 10 tin đăng Khóa học - Tin tuyển sinh lên Facebook (để chế độ công khai)/mỗi ngày liên tục trong 3 ngày : Được cộng thêm 2 điểm/ngày hay 6 điểm/3 ngày.

- Chia sẻ 10 Trang thông báo tuyển sinh của trường lên Facebook (để chế độ công khai): Được cộng thêm 2 điểm/ngày hay 6 điểm/3 ngày.

Trên đây là 2 phương án kiếm điểm  sử dụng phổ biến nhất của các thành viên mới trong nhưng ngày đầu mới tham gia chương trình. Các bạn có thể sử dụng linh hoạt kết hợp cả 2 phương án trên tùy thực tế.

Khi đã làm quen với chương trình, các bạn có thể sử dụng nhiều cách kiếm điêm thưởng khác nữa để tăng số điểm thưởng hàng tháng của mình. Hãy tham khảo và chia sè kinh nghiệm của mình với các thành viên khác nhé. Trong mọi trường cần,bạn cần nắm vững và bám sát  Quy định Chương trình Điểm thưởng thành viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh  như một cẩm nang quan trọng.

Vậy hãy truy cập vào trang quản lý điểm thưởng của bạn và bắt đều kiếm những điêm thưởng đầu tiên ngay:

Gửi nhận xét